Daļveida izteiksmes un saistītais pieraksts
"Izteiksmi, kura pierakstīta formā ab, kur a un b ir izteiksmes vai skaitļi, sauc par daļveida izteiksmi."
 
"Daļveida izteiksmes vērtību parasti atrod pēc šāda plāna:
1) aprēķina skaitītāja vērtību;
2) aprēķina saucēja vērtību;
3) skaitītāja un saucēja vērtības izdala, saīsina vai arī daļu izsaka jaukta skaitļa veidā."
 
Piemērs:
Aprēķini izteiksmes vērtību! 2,6(0,3)40,458 
 
I variants
  
1) aprēķina skaitītāja vērtību: 2,60,3\(- 4\) = 0,78 \(- 4 = -3,22\)
  
2) aprēķina saucēja vērtību:  0,45\(-\)\(8\ \)= −2 \(- 8 = -10\)
  
3) abas vērtības izdala: \(-3,22: (-10) = 0,322\)
  
II variants
  
Risinājumu var pierakstīt arī saistītajā pierakstā:
  
2,6(0,3)40,458 = 0,78428=3,2210 \(= 0,322\)
  

 
Atsauce:
Matemātika 6.klasei/Inese Lude. Rīga: Pētergailis, 2003.– 316 lpp.– izmantotā literatūra: 268. lpp.