Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Vizualizācija mācību stundā ASV piedāvātais kalkulators četrām darbībām ar daļām un jauktiem skaitļiem

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļu un procentu rēķini Cik procentu, tik simtdaļu (un otrādi)!

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļa no skaitļa 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
2. Decimāldaļa no skaitļa simtos 1. izziņas līmenis vidēja 1p.
3. Procenti no skaitļa simtos 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 3 atrisinājuma veidi.
4. Procenti no eiro (atbilde eiro) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nav jāpārveido par centiem.
5. Procenti no skaitļa teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Proporcijas lietošana. 2 darbības.
6. Uzcenojuma procentu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
7. Mežu dabas liegumi Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēns gūst pieredzi, kā matemātiskais risinājums var palīdzēt konkrētās dzīves situācijās. (Konkrētos piemēros skaidro, kā situāciju, problēmu un tās atrisinājumu var pierakstīt, izmantojot skaitliskas izteiksmes un izteiksmes/vienādības, kas satur nezināmo lielumu. (M.6.4.4.1.))
8. Nocenojuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Doti procenti.
9. Procenti. Stabiņu diagramma 2. izziņas līmenis vidēja 6p. No stabiņu diagrammas datiem jāaprēķina procenti no kopējā skaita, jāaprēķina skaits.
10. Procenti bankā (1. gads) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. 2 darbības.
11. Pamatdaļa teksta uzdevumā par taisnstūra platumu 2. izziņas līmenis augsta 3p. Platums ir pamatdaļa no garuma. Jāaprēķina par cik platums ir mazāks. Līdz 100.
12. Daļas tekstā par eiro un centiem 2. izziņas līmenis augsta 5p. Daļas aprēķināšana, atņemšana, eiro un centu pārveidošana sākumā un beigās.
13. Daļas aprēķināšana tekstā par triju veidu bumbām 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Daļas aprēķināšana, par vairāk un starpība.
14. Procenti un apgrieztā proporcionalitāte teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis augsta 4p. 4 darbības.
15. Izpratne par procentiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izpratnes jautājums par procentiem.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Procenti. Noteikt cenu pirms preces nocenošanas Citi vidēja 2p. 2010. gada matemātikas ieskaite 6. klasei.
2. Procenti, lielumu atņemšana tekstā par kokiem Citi augsta 5p. 2014. gada diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei.
3. Procentu aprēķināšana, proporcija (2012) Citi vidēja 1p. 9. klases eksāmens matemātikā 2012. gadā
4. Procenti. Apļa diagramma Citi vidēja 5p. 2013. gada 6. klases ieskaite matemātikā.
5. Teksta uzdevums ar objektu skaitu, proporciju un procentiem Citi augsta 2p. 2010. gada valsts ieskaite matemātikā 6. klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atkārto procentu, daļu un decimāldaļu pārveidošanu no viena veida citā 00:00:00 vidēja 14p.
2. Procenti ar proporciju - ērti un vienkārši! 00:00:00 vidēja 6p.
3. Procenti un daļas 00:00:00 vidēja 14p.