Teorija

Daļu un procentu rēķini
 
"Procentus vai daļu no skaitļa aprēķina ar reizināšanu: abnoc=abc"
Piemērs:
 37no14=3714=3147=   (gan skaitītāju, gan saucēju var izdalīt ar 7)
 =314271=321=6     (izdalot 14:7=2 un 7:7=1, saīsina daļu)
Cik procentu, tik simtdaļu (un otrādi)!
 
Piemērs:
 1100 = 1%    un    99% = 99100

20% = 20100= 2011005=15         (saīsina daļu, izdalot ar 20 gan skaitītāju, gan saucēju)
  
Piemērs:
 karums.png
Biezpiena sieriņš "Kārums" maksāja 26 centus, bet tagad tam ir 50% atlaide.
a) Cik "Kārums" maksā tagad?
b) Cik biezpiena sieriņus ar atlaidi varēsi nopirkt, ja tev kabatā ir 2 eiro?
c) Cik centu paliks pāri? 
  
a) 50%no26=5010026=50261310021=13 (centi)
  
b) Pārveidojam eiro uz centiem, tad izdalām visu ar viena "Kāruma" cenu. 
  
    2 eiro = 200 centi
  
    20013=15513   (jo 1315+5=200)
  
    Varēs nopirkt 15 biezpiena sieriņus. Tie izmaksās 195 centus.
    (1315=195)
  
c) 200 centi - 195 centi = 5 centi
  
    Tātad 5 centi paliks pāri.       
 
  
Lai izteiktu daļu (vai procentus) kā decimāldaļu, jāievēro sakarības:
1) daļas saucējā jābūt skaitļiem 10; 100 vai 1000.
2) cik nuļļu ir daļas saucējā, tik cipari aiz komata būs decimāldaļai!
Piemērs:
 30% =  30100 = 0,30 = 0,3   (jo drīkst atmest nulles decimāldaļas beigās)

 125% = 125100=125100 = 1,25
  
"Lai aprēķinātu, kāda daļa ir pirmais skaitlis no otrā skaitļa,
jāaprēķina šo skaitļu attiecība jeb dalījums."
 
Piemērs:
Doti skaitļi: 3 un 12. Cik procentu ir: a) 3 no 12; b) 12 no 3?
a) 31124=125425=25100 = 25%
  
b) 12431=41001100=400100 = 400%
 
"Ja zināmi kāda skaitļa procenti vai daļa, tad visu skaitli aprēķina, dalot zināmās skaitļa daļas vērtību ar attiecīgo daļu vai procentu daudzumu, kas izteikts ar simtdaļām."
 
 
Piemērs:
Zināms, ka 35% no x = 70. Noteikt nezināmo x.
35% x = 70
Tātad skaitļa zināmā daļa ir 70, kas jādala ar 35% (35 simtdaļām):
x = 70:35100=270100351    (skaitītāju un saucēju izdala ar 35, saīsina daļu)

x = 21001 = 200
 
Atbilde:
x = 200
 
Atsauce:
Matemātika 6.klasei/Inese Lude. Rīga: Pētergailis, 2003.– 316 lpp.– izmantotā literatūra: 160.-166.lpp.
http://www.karums.lv/pdf/?d=Karums_Avize_5_LAT.pdf