Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Proporcijas VISC programmas 7. temats.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Proporcijas definīcija un pamatīpašība
2. Proporcijas nezināmā locekļa aprēķināšana
3. Proporciju izmantošana procentu uzdevumos.
4. Sakarības starp lielumiem Tieši proporcionāli lielumi, apgriezti proporcionāli lielumi, teksta uzdevumu piemēri.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Proporcijas pārbaude 1. izziņas līmenis zema 1p. Noteikt, vai dotā vienādība ir patiesa.
2. Proporcijas pārbaude 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Proporcija dota ar dalīšanas darbībām.
3. Proporcijas nezināmā locekļa aprēķināšana 1 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Veseli skaitļi, x atrodas saucējā.
4. Proporcijas nezināmā locekļa aprēķināšana 2 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Veseli skaitļi, x atrodas skaitītājā.
5. Proporcijas nezināmā locekļa aprēķināšana 3 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Dažādi dotas skaitļu attiecības.
6. Proporcija uzdevumā par kausējumiem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zināma zelta un vara attiecība.
7. Proporcija teksta uzdevumā par dzēriena pagatavošanu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zināma ābolu un aroniju sulu attiecība.
8. Proporcija procentuālās attiecības uzdevumā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Par cik procentiem viens lielums ir lielāks/mazāks par otru.
9. Proporcija procentu teksta uzdevumā par cenām 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Procenti. 2 darbības.
10. Proporcija kartes mērogā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zināma kartes mērogs un izmēri kartē.
11. Nezināms kartes mērogs 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Dots attālums kartē un attālums dabā.
12. Tieši proporcionāli lielumi tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
13. Apgriezti proporcionāli lielumi tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
14. Procenti un apgrieztā proporcionalitāte teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis augsta 4p. 4 darbības.
15. Uzcenojuma procentu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzcenojuma procentu aprēķināšana.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Proporcijas nezināmais loceklis (2013) Citi zema 1p. 9. klases matemātikas eksāmens 2013. gadā.
2. Proporcijas nezināmais loceklis (2014) Citi zema 1p. 9. klases matemātikas eksāmens 2014. gadā.
3. Proporcijas procentu teksta uzdevumā ar diagrammu Citi vidēja 5p. 6. klases ieskaite matemātikā 2013. g.
4. Proporcija kustību teksta uzdevumā (2013) Citi augsta 3p. 6. klases ieskaite matemātikā 2013. g. Var izmantot proporciju.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Proporcijas 00:00:00 vidēja 9p.
2. Apgrieztā un tiešā proporcionalitāte 00:00:00 vidēja 9p.