Teorija

Procentu uzdevumu risināšanā var izmantot proporciju.
 
Aplūkosim piemēru.
Preces sākotnējā cena bija 140 eiro. Tā tika pazemināta par 4%. par cik eiro pazemināta šīs preces cena?
 
Risinot procentu uzdevumu, vispirms jānoskaidro, par kura lieluma procentiem ir runa jeb kas ir viss skaitlis (100%). Šajā uzdevumā 100% atbilst 140 eiro.
 
Ja pieņemam, ka cenas pazeminājums ir x eiro, tad preces cenas 1% vērtību izsaka gan dalījums 140100, gan arī dalījums x4; tādējādi varam sastādīt vienādojumu proporcijas veidā:
 
140100=x4 
 
Risinājumu pārskatāmi pieņemts noformēt sekojoši:
 
100% ... 140 eiro   (sākotnējā cena)
4% ... x eiro   (pazeminājums)
 
x=1404100=14410=5,60 (eiro)
 
Atbilde: Prece pazemināta par 5,60 eiro.
 
Piemērs:
Galds agrāk maksāja 75 eiro, tagad tikai 63 eiro. Par cik procentiem pazemināta galda cena?
 
75 - 63 = 12 ( par tik eiro samazināta cena).
100% ...75
x% ...12
 
x=100412753=412431=16% 
 
Atbilde: Galda cena pazemināta par 16%