Procentu uzdevumu risināšanā var izmantot proporciju.
 
Aplūkosim piemēru.
Preces sākotnējā cena bija \(140\) eiro. Tā tika pazemināta par \(4\%\). Par cik eiro pazemināta šīs preces cena?
 
Risinot procentu uzdevumu, vispirms jānoskaidro, par kura lieluma procentiem ir runa jeb kas ir viss skaitlis (\(100\%\)). Šajā uzdevumā \(100\%\) atbilst \(140\) eiro.
 
Ja pieņemam, ka cenas pazeminājums ir \(x\) eiro, tad preces cenas \(1\%\) vērtību izsaka gan dalījums 140100, gan arī dalījums x4; tādējādi varam sastādīt vienādojumu proporcijas veidā:
 
140100=x4 
 
Risinājumu pārskatāmi pieņemts noformēt sekojoši:
 
\(100\%\) ... \(140\) eiro   (sākotnējā cena)
\(4\%\) ... \(x\) eiro   (pazeminājums)
 
x=1404100=14410=5,60 (eiro)
 
Atbilde: Preces cena pazemināta par \(5,60\) eiro.
 
Piemērs:
Galds agrāk maksāja \(75\) eiro, tagad tikai \(63\) eiro. Par cik procentiem pazemināta galda cena?
 
\(75 - 63 = 12\) (par tik eiro samazināta cena).
\(100\%\) … \(75\)
\(x\%\) … \(12\)
 
x=100412753=412431=16% 
 
Atbilde: Galda cena pazemināta par \(16\%\).