Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Tieši proporcionāli lielumi tabulā 4p.
2. Apgriezti proporcionāli lielumi tabulā 4p.
3. Teksta uzdevums 1p.