Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Auduma sadalīšana divos gabalos, ja viens gabals ir mazāks 3p.
2. Skaitļa sadalīšana divos saskaitāmos, ja viens saskaitāmais ir mazāks 4p.