Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. Konfekšu sadalīšana trīs daļās, ja viena daļa dota lielāka par pārējām 4p.
2. Skaitļa sadalīšana trīs daļās, ja viena daļa dota lielāka par pārējām 5p.
3. Lapaspušu sadalīšana trīs daļās, ja tās visas atšķiras par vienu lielumu 6p.