Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Lentas sadalīšana divos dažāda garuma gabalos 2p.
2. Skaitļa sadalīšana divās nevienādās daļās 2p.
3. Kartupeļu ražas sadalīšana diviem saimniekiem 2p.