26p.

Tēmā "Lielumu mēri līdz 1000" pieejami 4 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.