Priekšmetu masu nosaka ar svariem.
 
Piemēram, pārdevēja veikalā nosver arbūzu, lai zinātu, cik tas ir smags - cik ir tā masa.
 
Masai ir dažādas mērvienības.
 
Mazu priekšmetu masu izsaka gramos (g).
Piemēram, 2 santīmu monētas masa ir 2 g, vienas šokolādes konfektes masa ir aptuveni 15 g.
 
Ikdienā bieži masu izsaka kilogramos (kg).
1kg = 1000 g
Piemēram, 1 litrs ūdens 1 kg, liela arbūza masa ir 8 kg - 10 kg.
 
Lielāki masas mēri ir centneri (c) un tonnas (t).
1 centners ir 100 kg
1 tonna ir 1000 kg
1t = 10 c
Vai Tu zini, kāda ir tava masa?
 
Atceries, cilvēki sadzīvē bieži vien masas vietā lieto vārdu svars. Tas nav pareizi. 8. klasē fizikā Tu mācīsies, ka svars ir kaut kas cits. Tāpēc nesaki - cik ir mans svars, cik ir šo konfekšu svars. Saki: cik liela ir mana masa, cik ir šo konfekšu masa.