Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Nevienādības ar substitūcijas metodi Metodes apraksts un piemērs ar eksponentnevienādību

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Intervāla uzrakstīšana ar nevienādībām I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Sistēmas zīmes , vārda "un", dubultās nevienādības lietojums
2. Intervāla uzrakstīšana ar nevienādībām II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vārda "vai" lietojums
3. Ceturtās pakāpes nevienādība. Mazāks 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Ir doti risinājuma soļi. Bikvadrātvienādojums
4. Augstākas pakāpes nevienādība. Mazāks 3. izziņas līmenis vidēja 5 p. Apzīmē binomu y=x^2-m.
5. Augstākas pakāpes nevienādība. Lielāks 3. izziņas līmenis augsta 7 p. Apzīmē binomu y=x^2-m.
6. Eksponentnevienādība ar substitūciju. Mazāks I 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Bāze 2. Vienādo bāzes.
7. Eksponentnevienādība ar substitūciju. Mazāks II 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Bāze 1/2.
8. Eksponentnevienādība ar substitūciju. Lielāks I 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Bāze 2. Vienādo bāzes.
9. Eksponentnevienādība ar substitūciju. Lielāks II 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Bāze 1/3. Vienādo bāzes. Viens no y ir negatīvs skaitlis
10. Logaritmiskā nevienādība ar substitūciju. Mazāks I 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Bāze >1. Atbildi neietekmē definīcijas apgabals
11. Logaritmiskā nevienādība ar substitūciju. Mazāks II 3. izziņas līmenis vidēja 6 p. Bāze <1. Doti galvenie risinājuma soļi
12. Logaritmiskā nevienādība ar substitūciju. Lielāks I 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Bāze >1. Atbildi ietekmē definīcijas apgabals
13. Logaritmiskā nevienādība ar substitūciju. Lielāks II 3. izziņas līmenis augsta 7 p. Bāze <1. Atbildi ietekmē definīcijas apgabals

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebriskas nevienādības ar substitūcijas metodi 00:00:00 augsta 14 p. Izpratnes uzdevums par intervāla pierakstīšanu ar nevienādībām un 2 nevienādības, kuros apzīmē binomu
2. Eksponentnevienādības, kuras risina ar substitūcijas metodi 00:00:00 augsta 11 p. Vienkārša eksponentnevienādība un 2 nevienādības ar substitūcijas metodi
3. Logaritmiskās nevienādības, kuras risina ar substitūcijas metodi 00:00:00 augsta 15 p. Vienkārša log nevienādība un 2 nevienādības ar substitūcijas metodi

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādības, kuras risina ar substitūcijas metodi 00:00:00 augsta 17 p. Izpratnes uzdevums, 4. pakāpes algebriska nevienādība, eksponentnevienādība un logaritmiskā nevienādība