Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Nevienādības ar substitūcijas metodi Metodes apraksts un piemērs ar eksponentnevienādību

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Intervāla uzrakstīšana ar nevienādībām I 1. izziņas līmenis zema 1p. Sistēmas zīmes , vārda "un", dubultās nevienādības lietojums
2. Intervāla uzrakstīšana ar nevienādībām II 1. izziņas līmenis zema 1p. Vārda "vai" lietojums
3. Substitūcijas metode 4 pakāpes nevienādībai. Mazāks 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Ir doti risinājuma soļi. Bikvadrātvienādojums
4. Substitūcijas metode augstākas pakāpes nevienādībā. Mazāks 3. izziņas līmenis vidēja 5p. Apzīmē binomu y=x^2-m. Ir risinājuma soļi
5. Substitūcijas metode augstākas pakāpes nevienādībā. Lielāks 3. izziņas līmenis augsta 7p. Apzīmē binomu y=x^2-m. Ir risinājuma soļi
6. Eksponentnevienādība ar substitūciju. Mazāks I 3. izziņas līmenis augsta 5p. Bāze 2. Vienādo bāzes.
7. Eksponentnevienādība ar substitūciju. Mazāks II 3. izziņas līmenis augsta 6p. Bāze 1/2.
8. Eksponentnevienādība ar substitūciju. Lielāks I 3. izziņas līmenis augsta 6p. Bāze 2. Vienādo bāzes.
9. Eksponentnevienādība ar substitūciju. Lielāks II 3. izziņas līmenis augsta 5p. Bāze 1/3. Vienādo bāzes. Viens no y ir negatīvs skaitlis
10. Logaritmiskā nevienādība ar substitūcijas metodi. Mazāks I 3. izziņas līmenis augsta 6p. Bāze >1. Atbildi neietekmē definīcijas apgabals
11. Logaritmiskā nevienādība ar substitūcijas metodi. Mazāks II 3. izziņas līmenis vidēja 6p. Bāze <1. Doti galvenie risinājuma soļi
12. Logaritmiskā nevienādība ar substitūcijas metodi. Lielāks I 3. izziņas līmenis augsta 6p. Bāze >1. Atbildi ietekmē definīcijas apgabals
13. Logaritmiskā nevienādība ar substitūcijas metodi. Lielāks II 3. izziņas līmenis augsta 7p. Bāze <1. Atbildi ietekmē definīcijas apgabals

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebriskas nevienādības ar substitūcijas metodi 00:00:00 augsta 14p. Izpratnes uzdevums par intervāla pierakstīšanu ar nevienādībām un 2 nevienādības, kuros apzīmē binomu
2. Eksponentnevienādības, kuras risina ar substitūcijas metodi 00:00:00 augsta 11p. Vienkārša eksponentnevienādība un 2 nevienādības ar substitūcijas metodi
3. Logaritmiskās nevienādības, kuras risina ar substitūcijas metodi 00:00:00 augsta 15p. Vienkārša log nevienādība un 2 nevienādības ar substitūcijas metodi

Mājasdarbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādības, kuras risina ar substitūcijas metodi 00:00:00 augsta 17p. Izpratnes uzdevums, 4. pakāpes algebriska nevienādība, eksponentnevienādība un logaritmiskā nevienādība