10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Nevienādība ar diviem mainīgajiem Nevienādības ar diviem mainīgajiem grafiskā atrisināšana
2. Nevienādības ar 2 mainīgajiem atrisinājumu kopas zīmēšana Dots krāsojums virs vai zem grafika, taisne pārtraukta vai nepārtraukta
3. Nevienādību sistēma ar diviem mainīgajiem, grafiskā metode Nevienādību sistēmas ar diviem mainīgajiem grafiskā atrisināšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atsevišķā atrisinājuma izvēle I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izpratne par stingrās nevienādības zīmes lietojumu. x+y>0, x+y<0
2. Atsevišķā atrisinājuma pārbaude I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dots viens skaitļu pāris, jāizvēlas divas no 4 nevienādībām ar diviem mainīgajiem.
3. Atsevišķā atrisinājuma pārbaude II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Logaritma aprēķināšana. Dots viens skaitļu pāris, jāizvēlas divas no 4 nevienādībām ar diviem mainīgajiem.
4. Nevienādības ar 2 mainīgajiem risinājuma plāns 1. izziņas līmenis zema 4 p. Dota nevienādība, tekstā jāpapildina risinājuma plāns
5. Nevienādības ar diviem mainīgajiem. Krāsojuma izvēle 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dota nevienādība un jāizvēlas viens no 4 krāsojumiem (zem, virs, pārtraukta līnija, nepārtraukta līnija)
6. Nevienādības izvēle pēc atrisinājuma kopas I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dota lineāra funkcija un krāsojums - zem vai virs funkcijas, pārtraukta vai nepārtraukta taisne
7. Nevienādības izvēle pēc atrisinājuma kopas II 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Dots krāsojums virs vai zem grafika, taisne pārtraukta vai nepārtraukta
8. Nevienādība ar 2 mainīgajiem. Riņķis I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dota nevienādība, izvēlas atbilstošo riņķi no 4 attēliem
9. Nevienādība ar 2 mainīgajiem. Riņķis II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dots riņķis, izvēlas atbilstošu vienādojumu
10. Nevienādība ar 2 mainīgajiem. Punktu pārbaude 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dots grafiskais atrisinājums un 5 punkti, jānosaka, kuri der par atrisinājumu
11. Nevienādība ar 2 mainīgajiem Grafiskais atrisinājums. Kvadrātfunkcija I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zari uz augšu vai uz leju, jāizvēlas no 2 grafikiem
12. Nevienādība ar 2 mainīgajiem. Izsaka mainīgo y 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izsaka y, ja y ir labajā pusē. Kvadrātfunkcija
13. Nevienādība ar 2 mainīgajiem Grafiskais atrisinājums. Kvadrātfunkcija II 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Zari uz augšu vai uz leju, jāizvēlas no 4 grafikiem
14. Nevienādība ar 2 nezināmiem teksta uzdevumā 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Izvēlas vienu no 6 nevienādībām, izvēlas papildus nosacījumus.
15. Nevienādību sistēmas ekvivalenti pārveidojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nevienādību sistēmas ekvivalenti pārveidojumi
16. Nevienādību sistēma ar diviem mainīgajiem. Grafiskā metode 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nevienādību sistēmas ar diviem mainīgajiem grafiskā atrisināšana

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Divi nezināmie vienādojumā un nevienādībā (2017.g. eksāmens) Citi augsta 4 p. Reizinājums ar diviem mainīgajiem. 3. daļas 1. uzd.
2. Nevienādību sistēma varbūtību uzdevumā (2009. g. 12. kl. eksāmens) Citi augsta 2 p. Nevienādību sistēmas sastādīšana, ja dotas varbūtības (sākums 3. daļas 12. uzdevumam)
3. Nevienādību sistēma varbūtību uzdevumā. Veselie risinājumi (2009. g. 12. kl. eksāmens) Citi augsta 7 p. 3. daļas 12. uzd. Nevienādību sistēmas ar diviem mainīgajiem sastādīšana un atrisināšana, ja dotas varbūtības.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādības ar diviem mainīgajiem. Bez grafika 00:00:00 vidēja 7 p. Atsevišķo atrisinājumu noteikšana. Izteikšana. Teksta uzdevums
2. Nevienādības ar 2 mainīgajiem. Grafiks 00:00:00 vidēja 12 p. Taisne, parabola, riņķis