21.
maijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 12.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Nevienādība ar diviem mainīgajiem Nevienādības ar diviem mainīgajiem grafiskā atrisināšana
2. Nevienādības ar 2 mainīgajiem atrisinājumu kopas zīmēšana Dots krāsojums virs vai zem grafika, taisne pārtraukta vai nepārtraukta
3. Nevienādību sistēma ar diviem mainīgajiem, grafiskā metode Nevienādību sistēmas ar diviem mainīgajiem grafiskā atrisināšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atsevišķā atrisinājuma izvēle I 1. izziņas līmenis zema 1p. Izpratne par stingrās nevienādības zīmes lietojumu. x+y>0, x+y<0
2. Atsevišķā atrisinājuma pārbaude I 1. izziņas līmenis zema 1p. Dots viens skaitļu pāris, jāizvēlas divas no 4 nevienādībām ar diviem mainīgajiem.
3. Atsevišķā atrisinājuma pārbaude II 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Logaritma aprēķināšana. Dots viens skaitļu pāris, jāizvēlas divas no 4 nevienādībām ar diviem mainīgajiem.
4. Nevienādības ar 2 mainīgajiem risinājuma plāns 1. izziņas līmenis zema 4p. Dota nevienādība, tekstā jāpapildina risinājuma plāns
5. Nevienādības ar diviem mainīgajiem. Krāsojuma izvēle 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Dota nevienādība un jāizvēlas viens no 4 krāsojumiem (zem, virs, pārtraukta līnija, nepārtraukta līnija)
6. Nevienādības izvēle pēc atrisinājuma kopas I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dota lineāra funkcija un krāsojums - zem vai virs funkcijas, pārtraukta vai nepārtraukta taisne
7. Nevienādības izvēle pēc atrisinājuma kopas II 2. izziņas līmenis augsta 2p. Dots krāsojums virs vai zem grafika, taisne pārtraukta vai nepārtraukta
8. Nevienādība ar 2 mainīgajiem. Riņķis I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dota nevienādība, izvēlas atbilstošo riņķi no 4 attēliem
9. Nevienādība ar 2 mainīgajiem. Riņķis II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dots riņķis, izvēlas atbilstošu vienādojumu
10. Nevienādība ar 2 mainīgajiem. Punktu pārbaude 1. izziņas līmenis zema 1p. Dots grafiskais atrisinājums un 5 punkti, jānosaka, kuri der par atrisinājumu
11. Nevienādība ar 2 mainīgajiem Grafiskais atrisinājums. Kvadrātfunkcija I 1. izziņas līmenis zema 1p. Zari uz augšu vai uz leju, jāizvēlas no 2 grafikiem
12. Nevienādība ar 2 mainīgajiem. Izsaka mainīgo y 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izsaka y, ja y ir labajā pusē. Kvadrātfunkcija
13. Nevienādība ar 2 mainīgajiem Grafiskais atrisinājums. Kvadrātfunkcija II 2. izziņas līmenis augsta 2p. Zari uz augšu vai uz leju, jāizvēlas no 4 grafikiem
14. Nevienādība ar 2 nezināmiem teksta uzdevumā 3. izziņas līmenis augsta 2p. Izvēlas vienu no 6 nevienādībām, izvēlas papildus nosacījumus.
15. Nevienādību sistēmas ekvivalenti pārveidojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nevienādību sistēmas ekvivalenti pārveidojumi
16. Nevienādību sistēma ar diviem mainīgajiem. Grafiskā metode 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nevienādību sistēmas ar diviem mainīgajiem grafiskā atrisināšana

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Divi nezināmie vienādojumā un nevienādībā (2017.g. eksāmens) Citi augsta 4p. Reizinājums ar diviem mainīgajiem. 3. daļas 1. uzd.
2. Nevienādību sistēma varbūtību uzdevumā (2009. g. 12. kl. eksāmens) Citi augsta 2p. Nevienādību sistēmas sastādīšana, ja dotas varbūtības (sākums 3. daļas 12. uzdevumam)
3. Nevienādību sistēma varbūtību uzdevumā. Veselie risinājumi (2009. g. 12. kl. eksāmens) Citi augsta 7p. 3. daļas 12. uzd. Nevienādību sistēmas ar diviem mainīgajiem sastādīšana un atrisināšana, ja dotas varbūtības.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādības ar diviem mainīgajiem. Bez grafika 00:00:00 vidēja 7p. Atsevišķo atrisinājumu noteikšana. Izteikšana. Teksta uzdevums
2. Nevienādības ar 2 mainīgajiem. Grafiks 00:00:00 vidēja 12p. Taisne, parabola, riņķis