Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Taisnleņķa trijstūris. Pitagora teorēma 8. klases vielas atkārtojums.
2. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī Sin, cos, tg (9. klases atkārtojums).
3. Katete pret 30 grādu leņķi Katetes garums, kas atrodas pretim 30 grādu leņķim.
4. Vienādsānu taisnleņķa trijstūris Sakarība taisnleņķa trijstūrī, kurā ir 45 grādu leņķi.
5. Piemērs, kā aprēķina malu taisnleņķa trijstūrī. Aprēķina hipotenūzu, ja dots leņķis un pretkatete

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pitagora teorēma. Hipotenūzas aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Veseli skaitļi.
2. Taisnleņķa trijstūris. Katetes aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Katetes aprēķināšana ar Pitagora teorēmu (atkārtojums).
3. Malu nosaukumi taisnleņķa trijstūrī 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot nosaukt pretkateti un piekateti.
4. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Ieraksta sin, cos, tg definīcijas taisnleņķa trijstūrī.
5. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas sin, cos, tg definīcijas taisnleņķa trijstūrī (ar vārdiem).
6. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī III 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas sin, cos, tg definīcijas taisnleņķa trijstūrī (ar malu apzīmējumiem).
7. Sinuss un kosinuss 1. izziņas līmenis zema 1 p. Malu attiecības uzrakstīšana (ar burtiem).
8. Tangenss taisnleņķa trijstūrī 1. izziņas līmenis zema 4 p. Tangenss taisnleņķa trijstūrī (ar skaitļiem).
9. Katetes aprēķināšana (45 grādi) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Katetes garuma aprēķināšana, ja viens no leņķiem ir 45 grādi.
10. Pieraksts malas aprēķināšanai 1. izziņas līmenis zema 2 p. Aprēķina hipotenūzu, ja dots leņķis un pretkatete.
11. Katetes aprēķināšana (60 grādi) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Katetes garuma aprēķināšana, ja viens no leņķiem ir 60 grādi.
12. Taisnleņķa trijstūris. Malas aprēķināšana (30 grādi) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Taisnleņķa trijstūra malas garuma aprēķināšana, ja viens no leņķiem ir 30 grādi.
13. Sakarības taisnleņķa trijstūrī (30 grādi) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Taisnleņķa trijstūrī 30 grādi, no galvas iegaumējamie lielumi.
14. Sakarības taisnleņķa trijstūrī (45 grādi) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Taisnleņķa trijstūrī 45 grādi, no galvas iegaumējamie lielumi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atkārtojums. Trijstūras elementu aprēķināšana 00:00:00 vidēja 12 p.