Teorija

Svarīgi!
No logaritma definīcijas izriet, ka alogab=b (ja a>0; a1; b>0)
(ievēro, ka a ir bāze gan pakāpei, gan logaritmam).
Aprēķinot izteiksmes vērtību, kura satur logaritma pamatidentitāti, jāievēro pakāpju
pamatīpašības:
  1.  an+k=anak
  2. ank=an:ak
  3.  ank=(an)k
  4.  an=1an
  5.  ank=ank
Piemērs:
1. 5log59=9
 
2. 62+log63=626log63=363=108 - izmanto pakāpju pamatīpašību (1)
 
3. 3log3362=3log336:32=36:9=4 - izmanto pakāpju pamatīpašību (2)
 
4. 32log34=(3log34)2=42=16 - izmanto pakāpju pamatīpašību (3)
 
5. 513log58=5log5813=813=183=12 - izmanto pakāpju pamatīpašības (3), (4), (5)