1) Skaitļa 1 logaritms pie jebkuras bāzes ir 0: loga1=0, jo a0=1
 
2) Ja logaritmējamais skaitlis ir vienāds ar logaritma bāzi, tad tā logaritms ir skaitlis 1: logaa=1, jo a1=a
 
3) Divu pozitīvu skaitļu x un y reizinājuma logaritms ir vienāds ar šo skaitļu logaritmu summu: loga(xy)=logax+logay
 
4) Divu pozitīvu skaitļu dalījuma logaritms ir vienāds ar dalāmā un dalītāja logaritmu starpību: logaxy=logaxlogay
 
5) Pozitīva skaitļa pakāpes logaritms ir vienāds ar kāpinātāja reizinājumu ar skaitļa logaritmu: logaxk=klogax
Svarīgi!
No 2) un no 5) īpašības izriet, ka jebkuru skaitli var uzrakstīt kā logaritmu: m=logaam, kur a>0, a1
  
6) Logaritmu no jebkuras bāzes var pārveidot uz citu bāzi, izmantojot formulu: logab=logcblogca
Svarīgi!
Secinājums: bāzi un zemlogaritma izteiksmi var mainīt vietām, izmantojot sakarību: logab=1logba