Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Temata plānojums pa stundām Ģeometrisko ķermeņu kombinācijas

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģeometrisko ķermeņu kombināciju vispārīgs raksturojums Ģeometrisko ķermeņu kombināciju vispārīgs raksturojums
2. Cilindrā ievilkta prizma Prizmai apvilkts cilindrs
3. Cilindram apvilkta prizma Prizmā ievilkts cilindrs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izpratne par cilindra un prizmas ģeometriskām kombinācijām 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Ievilkts/apvilkts cilindrs. Atzīmē pareizos secinājumus par prizmas veidu
2. Kubā ievilkts un kubam apvilkts cilindrs 1. izziņas līmenis zema 2p. Aprēķina kvadrāta R un r
3. Regulārā trijstūra prizmā ievilkts un ap to apvilkts cilindrs 1. izziņas līmenis zema 2p. Aprēķina regulāra trijstūra R un r, ja dota mala
4. Regulārā sešstūra prizmā ievilkts un ap to apvilkts cilindrs 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina regulāra sešstūra R un r ar regulāra trijstūra h formulu
5. Prizmai, kuras pamatā ir taisnleņķa trijstūris, ievilkts un apvilkts cilindrs 1. izziņas līmenis zema 3p. Aprēķina taisnleņķa trijstūra R un r
6. Cilindrā ievilkta un apvilkta prizma, kuras pamatā patvaļīgs trijstūris 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina patvaļīga trijstūra R, r. Izmanto Hērona formulu
7. Cilindrā ievilkts kubs. Cilindra tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Dota tikai kuba šķautne
8. Kubā ievilkts cilindrs. Cilindra tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Dots tikai kuba tilpums
9. Regulāra trijstūra prizma ievilkta cilindrā. Cilindra tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Cilindra tilpuma aprēķināšana, ja dota prizmas pamata mala un augstums.
10. Trijstūra prizma ievilkta cilindrā. Tilpumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pitagora teorēma, taisnleņķa trijstūra laukums. Cilindra un prizmas tilpumi.
11. Ap regulāru sešstūra prizmu apvilkta cilindra sānu virsma 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Dots cilindra rādiuss un prizmas sānu virsma
12. Cilindrā ievliktas regulāras sešstūra prizmas tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina regulāra sešstūra laukumu, prizmas tilpumu, ja dots cilindra rādiuss izmanto prizmas aksiālsšķēlumu

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnleņķa trijstūra prizmai apvilkts cilindrs (2015) Citi augsta 5p. Dota katete - parametrs un sānu skaldnes diagonāles leņķis
2. Cilindrā ievilkta regulāra četrstūra prizma (2007) Citi vidēja 1p. Cilindra tilpuma aprēķināšana, ja dots prizmas augstums un pamata mala

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Regulāras četrstūra prizmas un cilindra kombinācijas 00:00:00 vidēja 8p. Ievilkts, apvilkts kubs, regulāra četrstūra prizma
2. Trijstūra prizmas un cilindra kombinācijas 00:00:00 vidēja 10p. Ievilkta, apvilkta regulāra trijst. prizma un prizma, kuras pamatā ir taisnleņķa trijstūris.
3. Regulāras sešstūra prizmas un cilindra kombinācijas 00:00:00 vidēja 3p. Aprēķina reg. sešstūra R, r un laukumu. Cilindra un prizmas virsmas laukumi un tilpumi