Teorija

Cilindrs ir ievilkts prizmā, ja cilindra pamata riņķa līnijas ir ievilktas prizmas pamatos.
 
8 tema.JPG
1. zīm.
 
8 tema 2.JPG
2. zīm. 
Cilindru var ievilkt tikai tādā taisnā prizmā, kuras pamatā var ievilkt riņķa līniju.
 
 
 
Piemēram, cilindru var ievilkt taisnā trijstūra prizmā (1. zīm), regulārā prizmā un tādā, kuras pamatā ir kvadrāts (2.zīm.).
 
Zīmējumu veido atkarībā no uzdevuma satura. Bieži vien pietiek uzzīmēt šīs ķermeņu kombinācijas pamatu, jo cilindra un prizmas augstumi ir vienādi.
 
Cilindra pamata riņķa līnija ir ievilkta prizmas pamatā.
 
8 TEMA 3.JPG
3. zīm.
Trijstūrī ievilktas riņķa līnijas centrs O ir bisektrišu krustpunkts.
 
8 TEMA 4.JPG
4. zīm.
Kvadrātā ievilktas riņķa līnijas centrs O  - diagonāļu krustpunkts. 
Svarīgi!
Cilindra rādiuss ir daudzstūrī ievilktās riņķa līnijas centrs.
Ievilktās riņķa līnijas rādiusa r aprēķināšanas formulas:
 
Regulārs trijstūrisr=h3, r=a36
Patvaļīgs trijstūris
(arī taisnleņķa trijstūris)
r=Sp 
Taisnleņķa trijstūris
(šī formula nav formulu lapā)
r=a+bc2
Kvadrātsr=a2
Rombsr=h2, r=Sp
Regulārs sešstūris
r=a32
(regulāra trijstūra \(h\))
 
h - augstums, S - laukums, p - pusperimetrs, a - mala.