Prizma ir ievilkta cilindrā, ja prizmas pamati ir cilindra pamatos ievilkti daudzstūri.
2.svg
1. zīm.
 
3.svg
2. zīm.
Cilindru var apvilkt ap jebkuru regulāru prizmu.
Cilindru var apvilkt tikai ap tādu taisnu prizmu, ap kuras pamatu var apvilkt riņķa līniju.
Piemēram, cilindru var apvilkt ap taisnu trijstūra prizmu (1.zīm.), ap taisnu prizmu, kuras pamatā ir taisnstūris (2. zīm.).
 
Zīmējumu veido atkarībā no uzdevuma satura. 
Bieži vien pietiek uzzīmēt šīs ķermeņu kombinācijas pamatu, jo prizmas un cilindra augstumi ir vienādi.

Cilindra pamata riņķa līnija ir apvilkta prizmas pamata daudzstūrim.
Patvaļīgam trijstūrim apvilktas riņķa līnijas centrs O ir malu vidusperpendikulu krustpunkts.
4.svg
3. zīm.
 
Taisnstūrim apvilktas riņķa līnijas centrs O  diagonāļu krustpunkts.
5.svg
4. zīm.
Cilindra rādiuss ir daudzstūrim apvilktās riņķa līnijas rādiuss \(R\).
Apvilktas riņķa līnijas rādiusa R aprēķināšanas formulas (kur a, b, c ir malas, h - augstums, d - diagonāle.
 
 
Regulārs
trijstūris
R=23h
R=a33
Taisnleņķa
trijstūris
R=c2, kur
c ir hipotenūza
Patvaļīgs
trijstūris
R=abc4S
R=a2sinα
Kvadrāts
R=d2=a22
Taisnstūris
R=d2
Regulārs
sešstūris
R=a