ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienības riņķis; leņķa jēdziena paplašinājums Leņķa jēdziena paplašinājums (10. kl. atkārtojums)
2. Sinuss un kosinuss vienības riņķī Sinuss un kosinuss vienības riņķī (10. kl. atkārtojums)
3. Tangenss un kotangenss vienības riņķī Tangenss un kotangenss vienības riņķī (10. kl. atkārtojums)
4. Grādi un radiāni Grādi un radiāni (10. kl. atkārtojums)
5. Trigonometrija. Redukcijas formulas

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienības riņķis 1. izziņas līmenis zema 1 p. Leņķim atbilstošā kvadranta noteikšana (10. kl.)
2. Zīmes kvadrantos 1. izziņas līmenis zema 2 p. dota tabula sin, cos tg, ctg
3. Perioda atdalīšana (sin, cos) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. 360 grādi 2 - 4 reizes
4. Perioda atdalīšana (tg, ctg) 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. 180 grādi 3 - 5 reizes
5. Redukcijas formulas (sin, grādi) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Redukcijas formulu lietošana vispārīgā veidā
6. Redukcijas formulas (sin, radiāni) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Redukcijas formulu lietošana vispārīgā veidā (sinuss)
7. Redukcijas formulas (cos, grādi) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Redukcijas formulu lietošana vispārīgā veidā
8. Redukcijas formulas (cos, radiāni) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Redukcijas formulu lietošana vispārīgā veidā (kosinuss)
9. Redukcijas formulas (tg un ctg, grādi) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Redukcijas formulu lietošana vispārīgā veidā
10. Redukcijas formulas (tg un ctg, radiāni) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Redukcijas formulu lietošana vispārīgā veidā (tangenss un kotangenss)
11. Redukcijas formulas konkrētam leņķim 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. sin un cos ar 270
12. Redukcijas formulas, izmanto paritāti (sin) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Redukcijas formulu lietošana vispārīgā veidā
13. Redukcijas formulas lietošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sinusa un kosinusa platam leņķim vērtības noteikšana
14. Leņķa trigonometriskās funkcijas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Redukcijas formulas pielietojums
15. Trigonometrisko funkciju vērtības 1. izziņas līmenis zema 1 p. Sinusa un kosinusa vērtību noteikšana, ja leņķis dots radiānos

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kosinusa vērtības (2015. g. eksāmens) Citi zema 1 p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei
2. Redukcijas formula vienādojumā (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1 p. 1. daļas 5. uzdevums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometrija. Redukcijas formulas un vērtības 00:00:00 vidēja 9 p. Pārbaudi, vai proti lietot redukcijas formulas un aprēķināt trigonometriskās vērtības!

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Redukcijas formulas 00:00:00 vidēja 13,5 p.