21.
maijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 12.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Par vienības riņķi sauc riņķi, kura centrs atrodas koordinātu asu krustpunktā un kura rādiuss ir \(1\) vienību garš.
rinkis 3 - Copy (3) - Copy.jpg
Atceries kvadrantu numerāciju!
Leņķi, ko veido \(OX\) ass pozitīvais virziens un stars \(OA\), sauc par pagrieziena leņķi.
Svarīgi iegaumēt, kur atrodas \(0°\); \(90°\); \(180°\); \(270°\); \(360°\) leņķi.
 
Ja A pārvietojas pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, veidojas pozitīvi leņķi.
rinkis - Copy.jpg
Ja A pārvietojas pulksteņa rādītāju virzienā, veidojas negatīvi leņķi.
rinkis - Copy - Copy (2).jpg
 
 
Piemērs:
Atliec vienības riņķī \(225°\) leņķi!
 
rinkis - Copy - Copy (3).jpg
 
1) Novērtē, kurā kvadrantā atrodas šis leņķis: tas ir lielāks par \(180°\) un mazāks par \(270°\), tātad III kvadrantā.

2) Aprēķini, par cik grādiem tas atšķiras no \(180°\):
\(225°\)\( = 180°\)\( + 45°\)
Piemērs:
Atliec vienības riņķī \(-120°\) leņķi!
 
rinkis - Copy - Copy (2) - Copy.jpg
 
Leņķi atliek negatīvajā virzienā. Tas atrodas III kvadrantā.
 
Aprēķina: \(-120°\)\( = -90°\)\( + (-30°\)\()\)