Par vienības riņķi sauc riņķi, kura centrs atrodas koordinātu asu krustpunktā un kura rādiuss ir \(1\) vienību garš.
Leņķim atbilstošā kvadranta noteikšana.svg
Atceries kvadrantu numerāciju!
Leņķi, ko veido \(OX\) ass pozitīvais virziens un stars \(OA\), sauc par pagrieziena leņķi.
Svarīgi iegaumēt, kur atrodas \(0°\); \(90°\); \(180°\); \(270°\); \(360°\) leņķi.
 
Ja A pārvietojas pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, veidojas pozitīvi leņķi.
Leņķim atbilstošā kvadranta noteikšana_1.svg
Ja A pārvietojas pulksteņa rādītāju virzienā, veidojas negatīvi leņķi.
Vienības riņķis; leņķa jēdziena paplašinājums.svg
 
 
Piemērs:
Atliec vienības riņķī \(225°\) leņķi!
 
Vienības riņķis; leņķa jēdziena paplašinājums_1.svg
 
1) Novērtē, kurā kvadrantā atrodas šis leņķis: tas ir lielāks par \(180°\) un mazāks par \(270°\), tātad III kvadrantā.

2) Aprēķini, par cik grādiem tas atšķiras no \(180°\):
\(225°\)\( = 180°\)\( + 45°\)
Piemērs:
Atliec vienības riņķī \(-120°\) leņķi!
 
Negatīvie leņķi vienības riņkī.svg
 
Leņķi atliek negatīvajā virzienā. Tas atrodas III kvadrantā.
 
Aprēķina: \(-120°\)\( = -90°\)\( + (-30°\)\()\)