Teorija

Zinot taisnstūra vai paralelograma laukuma formulas, vienkārši var iegūt trijstūra laukuma aprēķināšanas formulas.
 
Taisnleņķa trijstūra laukums
Taisnleņķa trijstūris ir puse no taisnstūra.
taisnstūris 4.JPG
 
Taisnstūra laukums \(S = ab\), kur \(a\) un \(b\) ir taisnstūra malu garumi. Zīmējumā \(S(ABCD) = \)ABBC

Taisnleņķa trijstūra laukums S=ab2. Zīmējumā \(S(ABC) = \)ABBC2
Taisnleņķa trijstūra laukums ir vienāds ar tā katešu garumu reizinājuma pusi.
Patvaļīga trijstūra laukums
Trijstūris ir puse no paralelograma.
paralelograms 6.jpg
Paralelograma laukums S=aha, kur a ir malas garums, bet ha ir malai atbilstošais augstums.
 
Jebkura trijstūra laukumu var aprēķināt šādi:
S=aha2
 
Neregulars trijsturis - Copy.JPG
Trijstūra laukums ir vienāds ar tā malas un augstuma, kurš novilkts pret taisni, kas satur šo malu, garumu reizinājuma pusi.

Uzmanies, nesajauc, kura mala ar kuru augstumu der kopā laukuma formulā!
Piemērs:
Uzraksti dotajam trijstūrim divas laukuma formulas!
vienadsanu.JPG
 
SABC=ACBN2SABC=BCAK2
Atsauce:
Matemātika 8.klasei / Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Rīga : Lielvārds, 2008. – 272 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 248. lpp.