"Par trijstūra augstumu sauc perpendikulu, kas novilkts no trijstūra virsotnes pret taisni, kas satur pretējo trijstūra malu."
"Perpendikuls no punkta B pret taisni AC ir īsākais no attālumiem, kas savieno punktu B ar taisni AC."
Perpendikuls veido taisnu leņķi. Zīmējumā taisnu leņķi apzīmē ar nelielu kvadrātu.
Ma-7-klase_18.png
BD ir augstums, kas vilkts pret malu AC
 
Augstumi var: 
 atrasties trijstūra iekšpusē  (šaurleņķu ΔABC),
 atrasties trijstūra ārpusē (platleņķa ΔGHI),
 sakrist ar trijstūra malu (taisnleņķa ΔMNO).
Ma-7-klase_19.png
 
NP - augstums, jo NPMO.
MN - augstums, jo MNNO.
ON - augstums, jo ONMN.
 
 
Ma-7-klase_20.png
 
BD - augstums, jo BDAC.
CF - augstums, jo CFAB.
AE - augstums, jo AEBC.
 
Ma-7-klase_21.png
Platleņķa trijstūrī augstumi, kas vilkti no šauro leņķu virsotnēm, atrodas ārpus trijstūra (uz trijstūra malu pagarinājumiem).  HJGI,ILGH,GKHI.
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 196.,204. lpp.