"Par trijstūra augstumu sauc perpendikulu, kas novilkts no trijstūra virsotnes pret taisni, kas satur pretējo trijstūra malu."
"Perpendikuls no punkta B pret taisni AC ir īsākais no attālumiem, kas savieno punktu B ar taisni AC."
Perpendikuls veido taisnu leņķi. Zīmējumā taisnu leņķi apzīmē ar nelielu kvadrātu.
 
Ma-7-klase_18.png
BD - augstums
Ma-7-klase_19.png
NP - augstums
 
Augstumi var: 
  atrasties trijstūra iekšpusē  (šaurleņķu ΔABC),
  atrasties trijstūra ārpusē (platleņķa ΔGHI),
  sakrist ar trijstūra malu (taisnleņķa ΔMNO).

Augstumi šaurleņķa trijstūrī
 Augstumi platleņķa trijstūrī
 
Augstumi taisnleņķa trijstūrī
 
Platleņķa trijstūrī augstumi, kas vilkti no šauro leņķu virsotnēm, atrodas ārpus trijstūra (uz trijstūra malu pagarinājumiem).     
Ma-7-klase_20.png
 
BD - augstums,
jo BDAC.
CF - augstums,
jo CFAB.
AE - augstums,
jo AEBC.
Ma-7-klase_21.png
 
HJaugstums,joHJGI.ILaugstums,joILGH.GKaugstums,joGKHI. 
Ma-7-klase_22.png
NP - augstums,
jo NPMO.
MN - augstums,
jo MNNO.
ON - augstums,
jo ONMN.
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 196.,204. lpp.