Pitagora teorēmu un trigonometriskās sakarības var lietot tikai taisnleņķa trijstūra elementu aprēķināšanai.
Patvaļīga trijstūra aprēķināšanai nepieciešami vismaz trīs doti lielumi. Lieto kosinusu vai sinusu teorēmu.
 
Sinusu teorēma:
Trijstūru malas ir proporcionālas to pretleņķu sinusiem: 
asinA=bsinB=csinC
 
Sinusu teorēma .svg
(Risinājumā vienlaicīgi raksta divas daļas, veidojot proporciju)
 
Sinusu teorēmu parasti lieto, lai aprēķinātu:
  1. nezināmos trijstūra malu garumus, ja doti divi  leņķi un viena mala;
  2. trijstūra nezināmo leņķu lielumus, ja doti divu malu garumi un viens pieleņķis.
Piemērs:
Aprēķini trijstūra \(ABC\) malu \(AB\), ja \(AC = 20\) cm, \(C = 30\)° un \(B = 45\)°.
Sinusu teorēma _1.svg
 
Risinājums:
ABsin30°=ACsin45°AB12=20222AB1=2202|:2AB1=202=102(cm)
 
Atbilde: Mala AB=102cm .
 
Matemātikas eksāmena formulu lapā ir dota sinusu teorēma: formulas