Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kvadrātfunkcija
2. Kvadrātfunkcija Kvadrātfunkcijas konstruēšana
3. Funkcijas lielākā un mazākā vērtība

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātfunkcijas zaru vērsums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kvadrātfunkcijas zaru vērsuma noteikšana
2. Kvadrātfunkcijas krustpunkti ar y asi 1. izziņas līmenis zema 1p.
3. Kvadrātfunkcijas virsotne 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kvadrātfunkcijas virsotnes koordināšu noteikšana
4. Kvadrātfunkcijas nulles 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
5. Kvadrātfunkcijas vērtība I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kvadrātfunkcijas y=-mx^2 vērtības aprēķināšana, ja dots arguments
6. Kvadrātfunkcijas vērtība II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kvadrātfunkcijas y=ax^2+bx+c vērtības aprēķināšana, ja dots arguments
7. Kvadrātfunkcijas vērtības tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kvadrātfunkcijas f(x)=ax^2+c vērtību aprēķināšana, ja doti x, tabula
8. Kvadrātfunkcijas konstruēšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Virsotne, tabula, krustpunkts ar Oy asi
9. Kvadrātfunkcija. Izpratnes jautājumi par grafiku 2. izziņas līmenis vidēja 5p.
10. Kvadrātfunkcijas augšanas intervāli 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kvadrātfunkcijas augšanas intervāla noteikšana pēc izteiksmes
11. Kvadrātfunkcijas pētīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kvadrātfunkcijas lielākā un mazākā vērtība pēc grafika
12. Kvadrātfunkcijas mazākā vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kvadrātfunkcijas mazākās vērtības noteikšana
13. Maksimālais augstums 2. izziņas līmenis augsta 4p. Teksta uzdevums. Lielākā vērtība
14. Maksimālais tilpums 2. izziņas līmenis augsta 4p. Teksta uzdevums. Lielākā vērtība. Maksimālā tilpuma aprēķināšana
15. Maksimālais laukums 2. izziņas līmenis augsta 3p. Teksta uzdevums. Taisnstūra maksimālā laukuma aprēķināšana, ja dots perimetrs.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātfunkcijas mazākā vērtība (2019.g. uzdevums) Citi zema 1p. a + (x-b)^2. Eksāmenā 1.daļas 18. uzd.
2. Funkcijas mazākā vērtība (2018.g. eksāmens) Citi zema 1p. Nosaka funkcijas y=(x+a)^2+b mazāko vērtību. 1. daļas 19. uzd.
3. Kvadrātfunkcija (2016.g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Pēc grafika (parabola) nosaka koeficientu pie x. 1. daļas 18. uzd.
4. Kvadrātfunkcijas konstruēšana un pētīšana (2009.g. eksāmens 9.klasei) Citi vidēja 2p. 2009.g. matemātikas eksāmens 9.klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātfunkcijas virsotne un vērtības 00:00:00 vidēja 6p. Virsotnes sakņu un vērtību aprēķināšana
2. Kvadrātfunkcijas konstruēšana un pētīšana 00:00:00 vidēja 13p. Pārbaudu zināšanas par kvadrātfunkciju!
3. Kvadrātfunkcijas pielietojums 00:00:00 vidēja 9p. Pārbaudu zināšanas par kvadrātfunkciju!