Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13p.
1. Kvadrātfunkcijas konstruēšana 5p.
2. Kvadrātfunkcija. Izpratnes jautājumi par grafiku 5p.
3. Kvadrātfunkcijas pētīšana 2p.
4. Funkcijas 1p.