Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Funkcijas monotonitāte Funkcijas augšanas un dilšanas intervāli
2. Funkcijas paritāte Pāra un nepāra funkcijas

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Punkta piederība funkcijas grafikam (ar aprēķiniem) 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
2. Funkcijas monotonitātes noteikšana bez grafika 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Augšanas/dilšanas intervālu noteikšana bez grafika
3. Funkcijas vērtības aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
4. Funkcijas paritātes noteikšana (bez grafika) 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
5. Funkcijas paritātes noteikšana (vairākām funkcijām) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Funkcijas paritātes noteikšana (vairākām funkcijām)
6. Funkciju īpašības pēc grafika 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dots grafiks, izvēlas īpašību.
7. Funkcijas pozitīvo un negatīvo intervālu noteikšana pēc grafika. 1. izziņas līmenis vidēja 1p.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcijas vērtība (2019.g. eksāmens) Citi vidēja 1p. Radošs uzdevums par funkcijas vērtību. 1.daļas 24. uzd.
2. Funkciju īpašības (2017.g. eksāmens) Citi augsta 4p. Izmanto funkcijas paritāti un periodiskumu. 3. daļas 2. uzd.
3. Temperatūras izmaiņas, grafiks (2015. g. eksāmens) Citi vidēja 4p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei 2. daļa

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkciju grafiki 00:00:00 vidēja 4p. Pārbaudi zināšanas par funkciju grafikiem!
2. Funkciju īpašības 00:00:00 vidēja 5p. Pārbaudi zināšanas par funkciju īpašībām!