ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
MATEMĀTIKA II  kursā (arī eksāmenā) ir aktuāla MATEMĀTIKA I formulu lapa: algebra un ģeometrija
 
MATEMĀTIKA II kursā papildus varēs izmantot speciāli sagatavotu uzziņu materiālu uz 4 lapaspusēm - FORMULAS, TEORĒMAS UN PAŅĒMIENI (pieļaujamām burtu vērtībām). 
 
Varbūtību teorija
 
Ja \(𝐴\) un \(𝐵\) – savienojami notikumi, tad \(𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) \)
 
Pilnās varbūtības formula
 
Ja C1,C2,C3nesavienojami notikumi, kas veido pilnu notikumu kopu, 
tad P(A)=PC1A+PC2A+PC3A
jeb
PA=PC1PA|C1+PC2PA|C2+PC3PA|C3.
 
 
Bernulli formula Pnm=Cnmpmqnm, kur \(𝑛\) – mēģinājumu skaits, \(𝑚\) – labvēlīgo iznākumu skaits, \(𝑝\) – labvēlīga iznākuma varbūtība atsevišķā mēģinājumā, \(𝑞 = 1 − p.\)
 
Diskrēta gadījuma lieluma sadalījums:  i=1npi=1.
Diskrēta gadījuma lieluma sagaidāmā vērtība:  EX=i=1nxipi
 
Binomiāla varbūtību sadalījuma sagaidāmā vērtība:  E(X)=np
 
 
Fragments no 1. lpp.
 
statttt.png