Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Stereometrija II dokumentos Atsauces uz standartu un Skola2030 programmu.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģeometrijas formulas optimālajam līmenim (matemātika I) 11. klases eksāmena formulas pēc SKOLA2030
2. Prizmā ievilkta lode Definīcija, nosacījums. Piemērs ar kubu un regulāra trijstūra prizmu.
3. Ap prizmu apvilkta lode Nosacījums. Ap kubu un regulāru trijstūra prizmu apvilkta lode.
4. Piramīdā ievilkta lode Definīcija, nosacījums. Piemērs ar regulāru trijstūra un četrstūra piramīdu.
5. Ap piramīdu apvilkta lode (nav eksāmenā) Dažāda veida piramīdas. Uzskatāmi attēli.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kubā ievilkta lode I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izpratnes jautājumi. Saskaršanās punkti, sakarības ar vārdiem.
2. Kubā ievilkta lode II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izsaka lodes rādiusu no kuba virsmas laukuma.
3. Kubā ievilkta lode III 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Aprēķina lodes tilpumu no kuba tilpuma. Izmanto tilpumu attiecību.
4. Trijstūra prizmā ievilkta lode 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina sakarību starp lodes rādiusu un prizmas augstumu.
5. Trijstūra prizmā ievilkta lode 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Dots zīmējums un regulāra trijstūra mala. Prot aprēķināt r.
6. Četrstūra prizmā ievilkta lode 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Aprēķina romba laukumu un augstumu. Secina, vai prizmā var ievilkt lodi. (2009.g.eks.)
7. Kubam apvilkta lode I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izpratnes jautājumi. Saskaršanās punkti. Sakarības ar vārdiem.
8. Kubam apvilkta lode II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina kuba šķautni , ja dots apvilktās lodes rādiuss.
9. Kubam apvilkta lode III 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Kuba V aprēķināšana, ja dots lodes V.
10. Lodes un kuba kombināciju sakarības 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sakarības starp lodes rādiusu vai diametru un kuba šķautni vai diagonāli. Kuba diagonāles formula.
11. Lode ap kubu, kurā ievilkta lode 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Sakarības starp apvilktas lodes, kuba un kubā ievilktas lodes rādiusiem
12. Ap trijstūra prizmu apvilkta lode 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Aprēķina ap regulāru trijstūra prizmu apvilktas lodes rādiusu, izmanto Pitagora terorēmu.
13. Piramīdā ievilkta lode I 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Regulārā trijstūra piramīdā ievilktas lodes rādiuss, izmanto bisektrises īpašību.
14. Piramīdā ievilkta lode II 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Regulārā četrstūra piramīdā ievilktas lodes rādiuss, izmanto bisektrises īpašību.
15. Ap piramīdu apvilkta lode I 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Vingrinājums. Veido izpratni par nogriežņiem šķēluma attēlā.
16. Ap piramīdu apvilkta lode 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Nosaka lodes centru un piramīdas un apvilktas lodes tilpumu attiecību. (2014. g.eks.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ap piramīdu apvilkta lode II Citi augsta 4 p. Vingrinājums. Uzraksta līdzīgus trijstūrus, no proporcijas aprēķina R. Zīmējums dots.
2. Ap piramīdu apvilkta lode III Citi augsta 5 p. Dots piramīdas R, izmantojot līdzību , aprēķina lodes rādiusu. Trigonometrija.
3. Kubam apvilkta lode. Sakarības Citi zema 2 p. Sakarības starp lodes rādiusu vai diametru un kuba šķautni vai diagonāli. Kuba diagonāles formula.
4. Kubam apvilkta lode, lodes rādiuss Citi vidēja 3 p. Lodes rādiusa aprēķināšana, ja dota kuba šķautne
5. Kubā ievilkta lode. Lodes rādiuss no kuba tilpuma Citi zema 1 p. Aprēķina lodes rādiusu, ja dots kuba tilpums

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kubā ievilkta lode 00:00:00 vidēja 6 p. Lodes rādiuss, lodes tilpums
2. Kubam apvilkta lode 00:00:00 augsta 6 p. Lodes rādiuss, kuba diagonāles formula, tilpumu attiecība
3. Piramīdā un konusā ievilkta lode. Salīdzini! 00:20:00 augsta 11 p. Trijstūra piramīdā ievilkta lode. Konusā ievilkta lode. Abos uzdevumos izmanto bisektrises īpašību.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Prizmā ievilkta lode 00:30:00 augsta 11 p. Kubā, regulārā trijstūra prizmā, cētrstūra prizmā ievilkta lode.
2. Prizmai apvilkta lode 00:30:00 augsta 10 p. Kubam un trijstūra prizmai apvilkta lode.