Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģeometrijas formulas optimālajam līmenim (matemātika I) 11. klases eksāmena formulas pēc SKOLA2030
2. Stereometrijas formulas matemātika II Informācija, kādus uzziņas avotu skolēni varēs lietot stundās un eksāmenā.
3. Slīpa prizma Slīpas prizmas sānu virsma un tilpums.
4. Daudzskaldņa šķēlums ar plakni Konstrukcijas likumi.
5. Šķēluma konstruēšana. Kubs Kubam doti 3 punkti, pa soļiem veic šķēluma plaknes konstrukciju. (2016g. eks.)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Slīpas prizmas virsma 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina slīpas trijstūra prizmas sānu virsmas laukumu ar normālšķēlumu.
2. Slīpas prizmas tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lieto Hērona formulu.
3. TPT kuba šķēlumā ar plakni 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Triju perpendikulu teorēmas zināšanas, prasme konstruēt vienkāršu šķēlumu.
4. Kuba šķēluma konstruēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. VISC paraugs matemātikas eksāmena uzdevumam (2011)
5. Piramīdas šķēluma konstruēšana 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Konstruē šķēlumu, ja punkti atrodas uz piramīdas škautnēm. (2012.g. eks.).
6. Prizma vai piramīda? 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Noskaidro, vai pēc šķautņu un skaldņu skaita viennozīmīgi var pateikt - prizma vai piramīda.
7. Regulāras sešstūras piramīdas mala 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Dots pilnas virsmas laukums un divplakņu kakta leņķis 45 grādi. Izsaka pamata malu.
8. Piramīda ar vienādiem divplakņu kaktiem 1. izziņas līmenis zema 3 p. Pamatā taisnleņķa trijstūris, izmanto formulu r=S/p.
9. Piramīda ar rombu pamatā. Parametri 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Nosaka šķautņu garuma samēru, pēc parametra nosaka augstumu.
10. Piramīda ar vienādām šķautnēm. Parametri 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Lieto sakarības vienādsānu trijstūrī, sinusu teorēma. Tilpuma noteikšana ar parametriem. Trigonometriski pārbviedojumi.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Prizmas eksistences pierādījums (2018) Citi augsta 7 p. Prizmas eksistence, ja dots diagonāles leņķis ar sānu skaldni.
2. Kuba tilpuma daļa (2019) Citi augsta 5 p. Kuba un taisnleņķa trijstūra prizmas tilpumu attiecības noteikšana (2019).
3. Piramīda, kurai augstums sakrīt ar sānu šķautni (2019) Citi augsta 5 p. Pierādījuma uzdevums. Pielieto triju perpendikulu teorēmu.
4. Piramīda. Rombs. Pierādījums (2018) Citi augsta 4 p. Pierādījuma uzdevums. Romba laukums. Sakarības taisnleņķa trijstūrī, trijstūra viduslīnija.
5. Piramīda ar vienādsānu trijstūri pamatā (2016) Citi augsta 6 p. Pabeidz zīmējumu, taisnleņķa trijstūra sakarības, trijstūra laukums, piramīdas tilpums.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Piramīda, kuras pamatā rombs Citi zema 2 p. Aprēķina romba r, lai noteiktu sānu virsmu.
2. Slīpas prizmas šķautne Citi vidēja 1 p. Aprēķina slīpas prizmas sānu virsmas laukumu ar normālšķēlumu.
3. Slīpas prizmas tilpums Citi vidēja 2 p. Slīpas prizmas pamatā paralelograms.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Šķēlumi ar plakni. Jāzīmē! 00:20:00 vidēja 7 p.
2. Neregulāra piramīda 00:30:00 augsta 11 p. Ar vienādiem divplakņu kaktiem, ar vienādām šķautnēm, pierādījums ar TPT.
3. Prizmas eksistence 00:25:00 augsta 11 p. Nosaka prizma vai piramīda. Prizmas eksistence pēc dotās informācijas.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Slīpa prizma 00:20:00 vidēja 4 p. Trijstūra prizma ar normālšķēlumu, četrstūra prizma, kurai nosaka H.
2. Neregulāra piramīda, pamatā rombs 00:30:00 augsta 12 p. Aprēķinu un pierādījuma uzdevumi.