10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Funkciju y=fx sauc par pāra funkciju, ja visiem x no definīcijas apgabala fx=fx.
Pāra funkcijas grafiks ir simetrisks pret Oy asi.
Piemēram, kvadrātfunkcija y=x24 ir pāra funkcija (skat. 1. zīm.)
 
YCUZD_231024_5696_grafiks_2_1.svg
1. zīm.
Funkciju y=fx sauc par nepāra funkciju, ja visiem x no definīcijas apgabala fx=fx.
Nepāra funkcijas grafiks ir centrāli simetrisks pret koordinātu sākumpunktu0;0.
Piemēram, apgrieztā proporcionalitāte y=1x ir nepāra funkcija (skat. 2. zīm.)
 
YCUZD_231024_5696_grafiks_2_2.svg
2. zīm.
 
Visbiežāk gan funkcijas nav ne pāra, ne nepāra.
 
Piemēram, kvadrātfunkcija y=x22x1 nav ne pāra, ne nepāra funkcija (skat 3. zīm.).
 
YCUZD_231024_5696_grafiks_2_3.svg
3. zīm.
Svarīgi!
Ja funkcija fx dota analītiski (ar formulu), tad, lai pārbaudītu funkcijas paritāti, jārēķina funkcijas vērtība fx. Argumenta \(x\) vietā ievieto \((-x).\)
Piemērs:
Nosaki dotās funkcijas paritāti:
f(x)=x3xf(x)=x3x=x3+x
Redzam, ka f(x)f(x), tātad šī nav pāra funkcija.
 
Lai pārbaudītu, vai funkcija ir nepāra, iznes pirms iekavām mīnus zīmi:
f(x)=x3x=x3+x=x3x=f(x)
Redzam, ka funkcija ir nepāra, jo fx=fx.