Teorija

Uzdevumi

1. Kustības ātrums straumē V

Grūtības pakāpe: augsta

3
2. Vektoriālu un skalāru lielumu atpazīšana

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Vektoru virzieni

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Vienādi un pretēji vērsti vektori

Grūtības pakāpe: zema

4
5. Vektoru saskaitīšana pēc daudzstūra likuma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Trīs vektoru saskaitīšana četrstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Vektora reizināšana ar skaitli

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Rezultējošais ātrums un laiks

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Rezultējošais spēks

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Rezultējošais ātrums un ceļš

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Kustības ātrums straumē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Kustības ātrums pa un pret straumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Vektori kustību uzdevumā, vektori veido 90 grādu leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Vektori kustību uzdevumā. Leņķa aprēķināšana (ar kalkulatoru)

Grūtības pakāpe: augsta

4
15. Vektoru izteikšana ar trim vektoriem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Vektoru izteikšana, ja viens vektors ir trijstūra viduslīnija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Vektora projekcijas un ģeometriskās projekcijas apzīmējumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Vektora projekcija uz x ass

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Vektora projekcija uz asīm

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Spēka vektora projekcijas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Vektoru saskaitīšana (2009. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Vektora izteikšana (2000. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Vektoru saskaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Vektoru izteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Vektoriāli lielumi reālos procesos

Grūtības pakāpe: vidēja

5
4. Vektora projekcija

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Materiāli skolotājiem