Teorija

Uzdevumi

1. Vektoriālu un skalāru lielumu atpazīšana

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Vektoru virzieni

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Vienādi un pretēji vērsti vektori

Grūtības pakāpe: zema

4
4. Vektoru saskaitīšana pēc daudzstūra likuma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Trīs vektoru saskaitīšana četrstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Vektora reizināšana ar skaitli

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Rezultējošais ātrums un laiks

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Rezultējošais spēks

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Rezultējošais ātrums un ceļš

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Kustības ātrums straumē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Kustības ātrums pa un pret straumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Vektori kustību uzdevumā, vektori veido 90 grādu leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Vektori kustību uzdevumā. Leņķa aprēķināšana (ar kalkulatoru)

Grūtības pakāpe: augsta

4
14. Vektoru izteikšana ar trim vektoriem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Vektoru izteikšana, ja viens vektors ir trijstūra viduslīnija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Vektora projekcijas un ģeometriskās projekcijas apzīmējumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Vektora projekcija uz x ass

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Vektora projekcija uz asīm

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Spēka vektora projekcijas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Vektoru saskaitīšana (2009. g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Vektora izteikšana (2000)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Vektoru saskaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Vektoru izteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Vektoriāli lielumi reālos procesos

Grūtības pakāpe: vidēja

5
4. Vektora projekcija

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Materiāli skolotājiem