ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vektoru saskaitīšana pēc trijstūra likuma Trijstūra likums un piemērs ar kvadrāta vektoriem.
2. Vektoru saskaitīšana ar paralelograma likumu Paralelograma likums un divi piemēri.
3. Vektoru saskaitīšana ar daudzstūra likumu Apskatīts vektoru saskaitīšanas paņēmiens izmantojot daudzstūra likumu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rezultējošais spēks I 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Futbolistu pieliktā spēka kopsumma.
2. Rezultējošais spēks II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Celtnieku pieliktā spēka kopsumma.
3. Kustības ātrums pa straumi un pret straumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dots motorlaivas ātrums stāvošā ūdenī un straumes ātrums.
4. Kustība straumē un vējā 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. 3 situācijas. Aprēķina rezultējošo ātrumu. Kolineāri vektori.
5. Kustības ātrums ezerā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka ātrumu stāvošā ūdenī, ja dots tās ātrums pa straumi un pret straumi.
6. Rezultējošais ātrums un ceļš 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Motorlaivas kustība pret straumi.
7. Vektora reizināšana ar skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dots 2 vektoru attēls, nosaka sakarību.
8. Vektoru saskaitīšanas trijstūra likums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Trijstūra likuma zināšanas (ar vārdiem).
9. Vektoru saskaitīšana trijstūrī I 1. izziņas līmenis zema 5 p. Trijstūra likums. Dots attēls, izvēlas patiesu saskaitīšanas izteiksmi.
10. Vektoru saskaitīšana trijstūrī II 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dota summas izteiksme. Izvēlas attēlu. Trijstūra likums.
11. Vektoru saskaitīšana trijstūrī III 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dots attēls, izvēlas patiesu saskaitīšanas izteiksmi. Vektori doti ar diviem burtiem.
12. Vienādība ar pretējiem vektoriem 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, ka vektoru reizinot ar (-1) iegūst tam pretēju vektoru.
13. Pretējais vektors trijstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas attēlu pēc izteiksmes, kurā vektoru summa ir vienāda ar pretējo vektoru dotajam.
14. Vektoru starpība trijstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas attēlu, kurā ir konkrētu vektoru atņemšana.
15. Trijstūra likums kvadrātā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vienkārša situācija - vektori ir secīgi. Nosaka summas vektoru - kvadrāta diagonāli.
16. Vektoru saskaitīšana kvadrātā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dotie vektori beidzas vienā punktā.
17. Trijstūra likums taisnstūrī 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vektori ir secīgi. Nosaka summas vektoru - diagonāli.
18. Trijstūra likums koordinātu plaknē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dots zīmējums koordinātās, atrod pareizu vienādību. Vektori apzīmēti ar lielajiem burtiem.
19. Paralelograma likums kvadrātā 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dotie vektori iziet no viena punkta.
20. Paralelograma likums taisnstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Taisnstūrī malas un viena diagonāle ir vektori. Izvēlas patiesu summas izteiksmi. Jāizmanto arī pretējie vektori.
21. Vektoru saskaitīšana taisnstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas nepatiesu vektoru summas izteiksmi. Jāizmanto arī pretējie vektori.
22. Vienādi vektori regulārā sešstūrī 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atzīmē 3 patiesas vienādības.
23. Vektoru saskaitīšana sešstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc parauga lieto paralelograma likumu.
24. Vektoru saskaitīšanas daudzstūra likums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas attēlu, kurā ir saskaitīti 3 vektori.
25. Trīs vektoru saskaitīšana četrstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc trapeces attēla nosaka patieso vektoru summu
26. Vektoru saskaitīšanas daudzstūra likums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Doti attēli
27. Perpendikulāri ātruma vektori 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Paralelograma saskaitīšanas likums. Pitagora teorēma.
28. Leņķis starp vektoriem kustību uzdevumā 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Izmanto kosinusu taisnleņķa trijstūrī. Leņķa aprēķināšana ar kalkulatoru.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vektoru saskaitīšana ar trijstūra likumu (2023) Citi vidēja 1 p. Dots zīmējums koordinātās, atrod pareizu vienādību.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Rezultējošais ātrums un laiks Citi vidēja 2 p. Motorlaivas kustība pa straumi.
2. Straumes ātrums Citi vidēja 2 p. Nosaka straumes ātrumu, ja dots ātrums pa straumi un pret straumi.
3. Vektoru saskaitīšana trijstūrī Citi vidēja 1 p. Dots attēls, papildina saskaitīšanas izteiksmi. Trijstūra likums.
4. Vektoru saskaitīšana Citi vidēja 1 p.
5. Vektoru saskaitīšanas likumi taisnstūrī Citi vidēja 1 p. Taisnstūrī malas un viena diagonāle ir vektori. Izvēlas patiesu summas izteiksmi. Jāizmanto arī pretējie vektori.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kolineāru vektoru summa praktiskos piemēros 00:15:00 vidēja 12 p. Spēka un ātruma vektori.
2. Vektoru saskaitīšanas trijstūra likums 00:15:00 vidēja 5 p. Vektoru saskaitīšana ģeometriskā formā.
3. Vektoru saskaitīšanas paralelograma likums 00:20:00 augsta 7 p. Spēka un ātruma vektori teksta uzdevumos.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vektoru saskaitīšana ģeometriskā formā 00:20:00 vidēja 16 p. Trijstūra likums, paralelograma likums, teksta uzdevums par ātrumu.