Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienības riņķis; leņķa jēdziena paplašinājums Leņķa jēdziena paplašinājums (10. kl. atkārtojums)
2. Sinuss un kosinuss vienības riņķī Sinuss un kosinuss vienības riņķī (10. kl. atkārtojums)
3. Grādi un radiāni Grādi un radiāni (10. kl. atkārtojums)
4. Trigonometrija. Redukcijas formulas Redukcijas formulas, izmantojot 90, 180, 270 un 360 grādus.
5. Trigonometriskā pamatidentitāte, sin, cos sin^2x+cos^2x=1

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienības riņķis 1. izziņas līmenis zema 1p. Leņķim atbilstošā kvadranta noteikšana (10. kl.)
2. Perioda atdalīšana (sin, cos) 1. izziņas līmenis vidēja 1p. 360 grādi 2 - 4 reizes
3. Zīmes kvadrantos 1. izziņas līmenis zema 1,2p. dota tabula sin, cos tg, ctg
4. Redukcijas formulas (sin, grādi) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Redukcijas formulu lietošana vispārīgā veidā
5. Redukcijas formulas (sin, radiāni) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Redukcijas formulu lietošana vispārīgā veidā (sinuss)
6. Redukcijas formulas (cos, grādi) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Redukcijas formulu lietošana vispārīgā veidā
7. Redukcijas formulas (cos, radiāni) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Redukcijas formulu lietošana vispārīgā veidā (kosinuss)
8. Redukcijas formulas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kosinusa un sinusa platam leņķim reducēšana uz kosinusu un sinusu šauram leņķim
9. Redukcijas formulas konkrētam leņķim 2. izziņas līmenis vidēja 1p. sin un cos ar 270
10. Redukcijas formulas, izmanto paritāti (sin) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Redukcijas formulu lietošana vispārīgā veidā
11. Redukcijas formulas lietošana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sinusa un kosinusa platam leņķim vērtības noteikšana
12. Leņķa trigonometriskās funkcijas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Redukcijas formulas pielietojums
13. Trigonometrisko funkciju vērtības 1. izziņas līmenis zema 1p. Sinusa un kosinusa vērtību noteikšana, ja leņķis dots radiānos
14. Trigonometriskā pamatidentitāte I 1. izziņas līmenis zema 1p. Izteiksmes vērtības aprēķināšana, 2 darbības
15. Trigonometriskā pamatidentitāte II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izteiksmes vērtības aprēķināšana, 2 darbības
16. Trigonometriskā pamatidentitāte III 1. izziņas līmenis zema 1p. Izsaka vienas funkcijas kvadrātu
17. Trigonometriskā pamatidentitāte IV 2. izziņas līmenis vidēja 1p. No sinx kvadrāta pāriet uz cosx kvadrātu vai otrādi
18. Trigonometriskā pamatidentitāte V 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izteiksmes vienkāršošana, kurā jāiznes pirms iekavām mīnus zīmi
19. Trigonometriskā pamatidentitāte VI 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izteiksmes vienkāršošana, kurā ļoti svarīga darbību secība
20. Trigonometriskā pamatidentitāte VII 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izteiksmes vienkāršošana
21. Pārveidojumi, izmantojot pamatidentitāti 3. izziņas līmenis augsta 3p. Lieto kvadrātu starpības formulu, izsaka vienas funkcijas kvadrātu, saīsina
22. Daļveida trig. izteiksmes vienkāršošana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izmanto kvadrātu starpības formulu un sin^2x+cos^2x=1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kosinusa vērtības (2015. g. eksāmens) Citi zema 1p. Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei
2. Redukcijas formula vienādojumā (2009. g. eksāmens) Citi vidēja 1p. 1. daļas 5. uzdevums.
3. Trigonometriskā pamatidentitāte (2016. g. eksāmens) Citi zema 1p. Prot iznest reizinātāju pirms iekavām, zina, ka sin^2x+cos^x=1
4. Atdala pilno periodu (2016.g. eksāmens) Citi zema 1p. Prot atdalīt sin vai cos pilno periodu un nolasīt 1. kv. vērtību. 1. daļas 11. uzd.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Redukcijas formulas definīcija Citi zema 1p.
2. Vienības riņķis Citi zema 1p. Leņķim atbilstošā kvadranta noteikšana (10. kl.)
3. Reducēšanas likumi Citi vidēja 2p.
4. Redukcijas formulas V Citi vidēja 1,5p. sin un cos ar 90
5. Redukcijas formulas I Citi vidēja 1p. sin, cos ar 180 grādiem

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometrija. Redukcijas formulas un vērtības 00:20:00 vidēja 8p. Pārbaudi, vai proti lietot redukcijas formulas un aprēķināt trigonometriskās vērtības!
2. Trigonometriskā pamatidentitāte, sin, cos 00:15:00 vidēja 7p. sin^2x+cos^2x=1

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Redukcijas formulas 00:00:00 vidēja 11,5p.