Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģeometrijas formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 2. daļa 11. klases eksāmena formulas pēc SKOLA2030.
2. Atkārtojums. Pitagora teorēma Taisnleņķa trijstūra aprēķināšana.
3. Atkārtojums. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī Sin, cos, tg sakarību lietošana.
4. Atkārtojums. Katete pret 30 grādu leņķi Katetes garums, kas atrodas pretim 30 grādu leņķim.
5. Atkārtojums. Vienādsānu taisnleņķa trijstūris Sakarība taisnleņķa trijstūrī, kurā ir 45 grādu leņķi.
6. Pieraksts, kā aprēķina malu taisnleņķa trijstūrī Aprēķina hipotenūzu, ja dots leņķis un pretkatete.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pitagora teorēma. Hipotenūzas aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Malas ir veseli skaitļi.
2. Taisnleņķa trijstūris. Katetes aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Katetes aprēķināšana ar Pitagora teorēmu.
3. Malu nosaukumi taisnleņķa trijstūrī 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot nosaukt pretkateti un piekateti.
4. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī I 1. izziņas līmenis zema 1p. Ieraksta sin, cos, tg definīcijas taisnleņķa trijstūrī.
5. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī II 1. izziņas līmenis zema 1p. Izvēlas sin, cos, tg definīcijas taisnleņķa trijstūrī (ar vārdiem).
6. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī III 1. izziņas līmenis zema 1p. Izvēlas sin, cos, tg definīcijas taisnleņķa trijstūrī (ar malu apzīmējumiem).
7. Sinuss un kosinuss taisnleņķa trijstūrī 1. izziņas līmenis zema 1p. Malu attiecības uzrakstīšana (ar burtiem).
8. Tangenss taisnleņķa trijstūrī 1. izziņas līmenis zema 4p. Tangenss taisnleņķa trijstūrī (ar skaitļiem).
9. Pieraksts malas aprēķināšanai 1. izziņas līmenis zema 2p. Aprēķina hipotenūzu, ja dots leņķis un pretkatete.
10. Katetes aprēķināšana (45 grādi) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Malas aprēķiniem izmanto sin vai cos.
11. Katetes aprēķināšana (60 grādi) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Malas aprēķiniem izmanto sin vai cos.
12. Taisnleņķa trijstūris. Malas aprēķināšana (30 grādi) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Malas aprēķiniem lieto cos.
13. Sakarības taisnleņķa trijstūrī (30 grādi) 1. izziņas līmenis zema 2p. Taisnleņķa trijstūrī 30 grādi, no galvas iegaumējamie lielumi.
14. Sakarības taisnleņķa trijstūrī (45 grādi) 1. izziņas līmenis zema 1p. Taisnleņķa trijstūrī 45 grādi, no galvas iegaumējamie lielumi.
15. Regulāra trijstūra augstums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt regulāra trijstūra malu, ja zināms augstums.
16. Rombs. Pitagora teorēma 2. izziņas līmenis augsta 5p. Aprēķina romba malu un leņķa tangensu.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trapeces laukums (2017) Citi augsta 6p. Aprēķina vienādsānu trapeces augstumu no taisnleņķa trijstūra un trapeces laukumu.
2. Tangenss taisnleņķa trijstūrī (2018) Citi zema 1p. Izsaka tangensa vērtību ar skaitļiem.
3. Trijstūra malas garuma aprēķināšana, ja dots h (2019) Citi vidēja 5p. Prot pielietot tg un Pitagora teorēmu.
4. Trigonometrisko funkciju vērtības (2017) Citi zema 1p. Atpazīst sinusa un kosinusa vērtības 30, 60 vai 45 grādu leņķiem.
5. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī (2015) Citi zema 1p. Uzraksta sin, cos vai tg ar dotajiem burtiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnleņķa trijstūra laukums Citi vidēja 2p. Izmanto taisnleņķa trijstūra sin, cos, tg un aprēķina laukumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnleņķa trijstūra aprēķināšana. Atkārtojums 00:20:00 vidēja 5p. Pitagora teorēma un trigonometriskās sakarības.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pitagora teorēma. Atkārtojums 00:20:00 vidēja 7p. Pitagora teorēma. Teorija + 4 uzdevumi.
2. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī. Atkārtojums 00:20:00 vidēja 11p. Sin, cos, tg taisnleņķa trijstūrī teorija + 5 uzdevumi.