Taisnleņķa trijstūrī hipotenūzas garuma kvadrāts vienāds ar abu katešu garumu kvadrātu summu.
Taisnleņķa trijstūris. Pitagora teorēma.svg
 
Ja hipotenūza ir \(c\), bet katetes \(a\) un \(b\), tad c2=a2+b2.
Ja aprēķina kateti, tad a2=c2b2.
  
Atceries:
Ja aprēķina garāko malu — hipotenūzu, tad saskaita.
Ja aprēķina īso malu — kateti, tad atņem.
  
Taisnleņķa trijstūra pazīme
Ja trijstūra vienas malas garuma kvadrāts vienāds ar abu pārējo malu garumu kvadrātu summu, tad šīs malas pretleņķis ir taisns un trijstūris ir taisnleņķa. 
Piemērs:
Aprēķini taisnleņķa trijstūra kateti, ja viena katete ir 4cm, bet hipotenūza ir 5cm gara.
 
Taisnleņķa trijstūris. Pitagora teorēma_1.svg
 Dots:
AB=4cm, AC=5cm
 Jāaprēķina:
\(BC\)
Risinājums:
BC2=AC2AB2BC2=5242BC=9BC=3cm
Svarīgi!
Lai risinājumā ietaupītu laiku, atceries biežāk lietotos Pitagora skaitļus!
katete, katete, hipotenūza:
\(3,  4,  5\)
\(6,  8,  10\)
\(12,  16,  20\)
\(5,  12,  13\)
Piemērs:
Vai trijstūris, kam malu garumi ir \(6\) cm, \(7\) cm un \(9\) cm, ir taisnleņķa?
 
Izvēlas garāko malu un pārbauda to, vai izpildās Pitagora teorēma:
92=?62+72,8136+49
 
Vienādība neizpildās, tātad šis nav taisnleņķa trijstūris.