ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Nevienādība ar diviem mainīgajiem Nevienādības ar diviem mainīgajiem grafiskā atrisināšana
2. Lineāras nevienādības ar 2 mainīgajiem atrisinājumu kopas attēlošana Dots krāsojums virs vai zem grafika, taisne pārtraukta vai nepārtraukta
3. Nevienādība ar 2 mainīgajiem. Hiperbola Grafiski atrisina nevienādību y<4/x.
4. Nevienādība ar 2 mainīgajiem. xy<a Grafiski atrisina nevienādību xy<a.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atsevišķā atrisinājuma izvēle I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izpratne par stingrās nevienādības zīmes lietojumu. x+y>0, x+y<0
2. Atsevišķā atrisinājuma izvēle II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dota nevienādība xy>a , no 4 punktiem jāizvēlas to, kurš neder par atrisinājumu.
3. Atsevišķā atrisinājuma pārbaude I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dots viens skaitļu pāris, jāizvēlas divas no 4 nevienādībām ar diviem mainīgajiem.
4. Nevienādības ar 2 mainīgajiem risinājuma plāns 1. izziņas līmenis zema 4 p. Dota nevienādība, tekstā jāpapildina risinājuma plāns
5. Nevienādības ar diviem mainīgajiem. Krāsojuma izvēle 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dota nevienādība un jāizvēlas viens no 4 krāsojumiem (zem, virs, pārtraukta līnija, nepārtraukta līnija)
6. Nevienādības izvēle pēc atrisinājuma kopas I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dota lineāra funkcija un krāsojums - zem vai virs funkcijas, pārtraukta vai nepārtraukta taisne
7. Nevienādības izvēle pēc atrisinājuma kopas II 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Dots krāsojums virs vai zem grafika, taisne pārtraukta vai nepārtraukta
8. Lineāra nevienādības ar 2 mainīgajiem. Punktu pārbaude 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dots nevienādības grafiskais atrisinājums, nosaka, kuri punkti pieder atrisinājuma kopai.
9. Nevienādība ar 2 mainīgajiem. Riņķis I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dota nevienādība, izvēlas atbilstošo riņķi no 4 attēliem
10. Nevienādība ar 2 mainīgajiem. Riņķis II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dots riņķis, izvēlas atbilstošu nevienādību.
11. Nevienādība ar 2 mainīgajiem. Punktu pārbaude 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dots grafiskais atrisinājums un 5 punkti, jānosaka, kuri der par atrisinājumu
12. Nevienādība ar 2 mainīgajiem Grafiskais atrisinājums. Kvadrātfunkcija I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zari uz augšu vai uz leju, jāizvēlas no 2 grafikiem
13. Nevienādība ar 2 mainīgajiem. Izsaka mainīgo y 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izsaka y, ja y ir labajā pusē. Kvadrātfunkcija
14. Nevienādība ar 2 mainīgajiem Grafiskais atrisinājums. Kvadrātfunkcija II 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Zari uz augšu vai uz leju, jāizvēlas no 4 grafikiem
15. Nevienādība ar 2 mainīgajiem. Hiperbola I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrod atbilstošos attēlu. Grafiski risina nevienādību y>a/x (<; mazāks vienāds vai lielāks vienāds).
16. Nevienādība ar 2 mainīgajiem. Hiperbola II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrod attēlam atbilstošo nevienādību. Grafiski risina nevienādību y>a/x (<; mazāks vienāds vai lielāks vienāds).
17. Nevienādība ar 2 mainīgajiem. xy>a 3. izziņas līmenis augsta 8 p. Risina pa soļiem vienādojumu xy>a, xy<a, arī lielāks vienāds.
18. Nevienādība ar 2 mainīgajiem. Hiperbola III 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Nosaka pareizo grafisko atrisinājumu xy>a, xy<a, arī lielāks vienāds un mazāks vienāds.
19. Nevienādība ar 2 mainīgajiem. Hiperbola IV 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Izvēlas attēlam atbilstošo vienādojumu xy>a, xy<a, arī lielāks vienāds un mazāks vienāds.
20. Nevienādība (x+a)(y+b)>0 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Reizinājuma ar diviem mainīgajiem grafiskais atrisinājums.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Divi nezināmie vienādojumā un nevienādībā (2017.g. eksāmens) Citi augsta 4 p. Reizinājums ar diviem mainīgajiem. 3. daļas 1. uzd.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādība ar 2 mainīgajiem. Funkcija y=a/x Citi vidēja 1 p. Atrod grafisko atrisinājumu nevienādībai y>a/x (<; mazāks vienāds vai lielāks vienāds).

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādības ar diviem mainīgajiem. Bez grafika 00:00:00 vidēja 7 p. Atsevišķo atrisinājumu noteikšana. Izteikšana. Teksta uzdevums
2. Nevienādības ar 2 mainīgajiem. Grafiks 00:00:00 vidēja 12 p. Taisne, parabola, riņķis

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādības ar hiperbolu 00:20:00 vidēja 4 p. Nosaka attēlu vai vienādojumu. Divi nevienādību veidi veidi. y>a un xy>a.