Lai aprēķinātu attālumu starp diviem punktiem, izmanto zināšanas par vektora garumu (moduli).
Attālums \(d\) starp diviem punktiem M1 un M2 ir vektora M1M2 garums.
Aprēķinu formulas.
 
Uz taisnes
Ja M1x1 un M2x2, tad
 
d=x2x12=x2x1
 
Plaknē
Ja M1x1;y1 un M2x2;y2, tad
 
d=x2x12+y2y12
 
Telpā
Ja M1x1;y1;z1 un   M2x2;y2;z2, tad
 
d=x2x12+y2y12+z2z12
 
Skola2030 mācību materiāls: Geogebra.org., Attālums starp diviem punktiem
 
Atsauce:
Skola 2030
Biruta Siliņa. Kārlis Šteiners. Rokasgrāmata matemātikā vecāko klašu skolēniem un studentiem. Zvaigzne ABC. 2006. izm. 73. lpp.
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa, JTV skolotāja