10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Nesavienojamu notikumu summas varbūtība I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Nesavienojamu notikumu summas varbūtība II

Grūtības pakāpe: augsta

3
3. Klasiskā varbūtība

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Nosacītā varbūtība P(A|B) I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Nosacītā varbūtība P(A|B) II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Nosacītā varbūtība I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Nosacītā varbūtība II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Neatkarīgu notikumu reizināšanas teorēma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Reizināšanas likums atkarīgiem notikumiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Reizināšanas likums atkarīgiem notikumiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Nesavienojamu notikumu varbūtība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Nosacītā varbūtība

Grūtības pakāpe: vidēja

8
3. Varbūtību reizināšanas likums

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Materiāli skolotājiem