Teorija

Uzdevumi

1. Summas varbūtība I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Summas varbūtība II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Klasiskā varbūtība

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Divu neatkarīgu notikumu varbūtība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Savienojamu notikumu varbūtība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Neatkarīgu notikumu varbūtība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Varbūtības aprēķināšana izmantojot notikumu reizināšanu un summu

Grūtības pakāpe: augsta

1
8. Nosacītā varbūtība P(A|B) I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Nosacītā varbūtība P(A|B) II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Nosacītā varbūtība (abas situācijas)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Nesavienojamu notikumu varbūtība

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Neatkarīgu un atkarīgu notikumu varbūtība

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem