ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebras formulas optimālajam līmenim pēc jaunā standarta 1. daļa 11. klases matemātikas eksāmena formulas pēc SKOLA 2030. 1.daļa - algebra un sakarības
2. Darbības ar pakāpēm, pamatlikumi Pakāpes definīcija, īpašības. Negatīvs kāpinātājs, daļveida kāpinātājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības ar pakāpēm, pamatlikumi 1. izziņas līmenis zema 1 p. 5 likumi. Likuma pirmajai daļai pievelk otro daļu.
2. Pakāpju īpašību lietošana (reizināšana un dalīšana) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pielieto 3 pakāpju likumus
3. Pakāpju īpašību lietošana (daļas) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto likumu par vienādiem kāpinātājiem. Skaitļa 10 pakāpes
4. Pakāpju reizinājuma un dalījuma īpašība 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Bāzes vienādas - vienādi skaitļi
5. Pakāpes pārveidošana par daļu 2. izziņas līmenis zema 1 p. Skaitli a pakāpē (x-b) pārveido par daļu
6. Pakāpju dalījuma īpašība 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Kāpinātāji vienādi
7. Vesela skaitļa normālforma 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas 10 pakāpi.
8. Decimāldaļas normālforma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skaitļa normālformas uzrakstīšana.
9. Izteiksmes pārveidošana par skaitļa 3 pakāpi 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Daļveida kāpinātājs, pakāpju reizināšana, dalīšana. Negatīva pakāpe. Pakāpes kāpināšana

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pakāpju reizinājums (2019) Citi zema 1 p. Izmanto pakāpju reizināšanas likumu. 1.daļas 2. uzd.
2. Reizināšana ar skaitļiem normālformā (2019) Citi vidēja 1 p. Sareizina skaitļus un pakāpes. 1.daļas 16. uzd.
3. Pakāpju reizinājums (2018) Citi zema 1 p. Izmanto pakāpju reizinājuma likumu. 1. daļas 5. uzd.
4. Izteiksme ar pakāpēm (2017) Citi zema 1 p. Sareizina skaitļus un pakāpes. 1. daļas 1. uzd.
5. Izteiksmju salīdzināšana (2016) Citi augsta 5 p. Salīdzina daļas, kuru saucējā ir pakāpes, jāapskata 6 gadījumi. 3. daļas 1. uzd.
6. Skaitļa normālforma (2016) Citi vidēja 1 p. Prot saskaitīt skaitļu normālformas, vienādo 10 pakāpes. 1. daļas 15. uzd.
7. Pakāpju pārveidojumi (2016) Citi augsta 4 p. Lieto pakāpju likumus: sakne kā daļveida pakāpe, pakāpju reizinājums, pakāpe pakāpē, pakāpju dalījums. 2. daļas 4. uzd.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļveida kāpinātājs Citi vidēja 2 p. Savieto likumu. 4; 9; 16 vai 25 kāpina daļveida pakāpē 3/2
2. Vesela skaitļa pakāpes Citi vidēja 5 p. Atbilžu izvēles. 5 piemēri. Kāpinātāji: 2, -2, 1/2, 3/2, -1/2. Bāze 4; 9; 16 vai 25
3. n - tās pakāpes sakne no pakāpes Citi vidēja 1 p. Trešās pakāpes sakne no skaitļa kvadrātā

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pozitīvs vesels kāpinātājs (5. klase) 00:00:00 zema 7 p. Izpilda kāpināšanu
2. Negatīvs vesels kāpinātājs. Normālforma (7. klase) 00:00:00 zema 14 p. Kāpina negatīvā pakāpē
3. Daļveida kāpinātājs (10. klase) 00:00:00 vidēja 10 p. Daļveida pāpinātājs, n-tās pakāpes sakne
4. Pakāpju īpašības (7. klase) 00:00:00 zema 17 p. Pielieto likumus

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbs stundai. Aritmētika. Skaitļu pakāpes 00:07:00 vidēja 10 p. Formatīvā vērtēšana, skaitliski piemēri ar vienu variantu. Kāpinātājs - vesels pozitīvs, vesels negatīvs skaitlis, pozitīva daļa, negatīva daļa
2. Darbs stundai. Atkārtojums. Pakāpju īpašības 00:07:00 vidēja 6 p. Formatīvā vērtēšana. uzdevumi ar 1 variantu. Pakāpju īpašību lietošana. Ļaut izmantot formulu lapu