ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam. Kustība pa upi. Nevienādība Algebriski modelē saistību starp divām kustībām, interpretē matemātisko atrisinājumu, ievērojot kontekstu. M.O.4.5.7., M.O.2.2.1., M.O.1.1.2. Lieto vai veido matemātisko modeli situācijās ar praktisku un citu jomu kontekstu.Lieto matemātikas valodu. Organizē risinājumu

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļveida nevienādības dokumentos SKOLA 2030 programma.
2. Daļveida nevienādības aizstāšana ar nevienādību sistēmām Zīmju likumi dalīšanā. Daļveida nevienādības atrisināšana, sastādot 2 sistēmas.
3. Intervālu metodes grafiskais paņēmiens Intervālu metode daļveida vienādojumam
4. Intervālu metodes analītiskais paņēmiens Intervālu metode daļveida vienādojumam

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļveida nevienādības saknes pārbaude 1. izziņas līmenis zema 1 p. Doti 4 skaitļi. Pārbauda, kurš pieder atrisinājumu kopai.
2. Pārbauda nevienādības atrisinājumu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārbauda, kurš skaitlis der par nevienādības atrisinājumu. Daļu salīdzina ar veselu skaitli.
3. Zīmju likumi dalīšanā I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izvēlas pareizos likumus ar (+) un (-) zīmēm.
4. Zīmju likumi dalīšanā II 1. izziņas līmenis zema 2 p. Lieto zīmes < vai >. Izvēlas pareizos likumus ar (+) un (-) zīmēm.
5. Vienkārša nevienādība ar spriedumiem 1. izziņas līmenis zema 2 p. Daļas skaitītājā ir pozitīvs skaitlis, saucējā x.
6. Nevienādība ar spriedumiem I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Daļas skaitītājā ir pozitīvs skaitlis, saucējā - lineāra izteiksme.
7. Nevienādība ar spriedumiem II 2. izziņas līmenis zema 2 p. Daļas skaitītājā ir negatīvs skaitlis, saucējā - lineāra izteiksme.
8. Nevienādība ar spriedumiem III 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Daļas skaitītājā ir negatīva kvadrātizteiksme, saucējā - lineāra izteiksme, kurā mainīsies nevienādības zīme.
9. Nevienādība ar spriedumiem IV 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nestingrā nevienādība. Daļas skaitītājā ir pozitīva kvadrātizteiksme, saucējā - lineāra izteiksme.
10. Nevienādība ar spriedumiem V 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Spriedumi. Skaitītājā un saucējā pozitīvas izteiksmes, atbilde ir R vai tukša kopa.
11. Nevienādība ar spriedumiem VI 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Spriedumi. Skaitītājā negatīva un saucējā pozitīva izteiksme, atbilde ir R vai tukša kopa.
12. Nevienādība ar parametru saucējā 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Izdara spriedumus par zīmēm.
13. Daļveida nevienādības raksturojums ar vārdiem I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pazīst stingrās nevienādības zīmes (<,>), zina, kad daļa negatīva vai pozitīva.
14. Daļveida nevienādības raksturojums ar vārdiem II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pazīst nestingrās nevienādības zīmes, zina, kad daļa nenegatīva un nepozitīva. def. apgabals.
15. Daļveida nevienādību aizstāj ar sistēmām I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Stingrā nevienādības zīme. Izvēlas atbilstošās nevienādību sistēmas. Nerisina.
16. Daļveida nevienādību aizstāj sistēmām II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nestingrā nevienādības zīme. Izvēlas atbilstošās nevienādību sistēmas. Nerisina.
17. Daļveida nevienādību risina ar sistēmām I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Stingrās nevienādības zīmes. x:(x-a).
18. Daļveida nevienādību risina ar sistēmām II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nestingrās nevienādības zīmes. (x-a):(x-b).
19. Nevienādības ekvivalenti pārveidojumi I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pārveido par algebrisku daļu, kas salīdzināta ar 0.
20. Intervālu metodes analītiskais paņēmiens I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Daļa. Skaitītājā un saucējā 1. pakāpes binomi.
21. Intervālu metodes analītiskais paņēmiens II 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Daļa. Skaitītājā 2. pakāpes, saucējā - 1. pakāpes binoms
22. Intervālu metode. Taisnes I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vingrinās skaidrojumu. Daļveida nevienādība. Nestigrā nevienādības zīme. Divas lineāras funkcijas - viena aug, otra dilst.
23. Intervālu metode. Taisnes II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Daļveida nevienādība. Nestingrā zīme. Divas augošas lineāras funkcijas.
24. Intervālu metode. Taisne un parabola I 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Vingrinās skaidrojumu. Parabolai zari uz augšu, lineārā funkcija aug.
25. Intervālu metode. Taisne un parabola II 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Vingrinās skaidrojumu. Nepilnais kvadrātvienādojums. Parabolai zari uz leju, lineārā funkcija aug.
26. Intervālu metode. Taisne un parabola III 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pilnais kvadrātvienādojums. Parabolai zari uz augšu, lineārā funkcija aug.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļveida nevienādība (2022) Citi vidēja 3 p. Lieto intervālu metodi, parādīti divi veidi.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Risina nevienādību ar spriedumiem I Citi vidēja 2 p. Daļas skaitītājā ir negatīvs skaitlis, saucējā - lineāra izteiksme, kurā mainīsies nevienādības zīme.
2. Risina nevienādību ar spriedumiem II Citi vidēja 2 p. Daļas skaitītājā ir pozitīva kvadrātizteiksme, saucējā - lineāra izteiksme.
3. Zīmju likuma izmantošana Citi zema 1 p. Daļas un skaitītāja zīme ir dota. Zina, ka ar nulli nedrīkst dalīt.
4. Daļu salīdzina ar nulli Citi vidēja 2 p. Spriedumi. Skaitītājā un saucējā negatīva izteiksme, atbilde ir R vai tukša kopa.
5. Intervālu metode analītiski Citi vidēja 3 p. Daļa. Skaitītājā un saucējā 1. pakāpes binomi.
6. Intervālu metodes grafiskais paņēmiens I Citi vidēja 3 p. Daļveida nevienādība. Stingrā nevienādība. Divas lineāras funkcijas - viena aug, otra dilst.
7. Intervālu metodes grafiskais paņēmiens II Citi vidēja 4 p. Vingrinās skaidrojumu. Skaitītājā 2. pakāpes, saucējā - 1. pakāpes binoms.
8. Nevienādības ekvivalenti pārveidojumi II Citi zema 1 p. Pārveido par algebrisku daļu, kas salīdzināta ar 0.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spriedumi, izmantojot zīmju likumus 00:20:00 vidēja 16 p. Zīmju likumu izmantošana.
2. Daļveida nevienādību 3 risināšanas metodes 00:25:00 augsta 10 p. Atrisina daļveida nevienādību ar sistēmām, ar intervālu metodes analītisko un grafisko paņēmienu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Spriedumu izmantošana daļveida nevienādībā 00:20:00 vidēja 8 p. Izmanto spriešanu, lai atrisinātu daļveida nevienādības, kuru skaitītājs vai saucējs ir pozitīvs vai negatīvs lielums.
2. Sistēmas daļveida nevienādības atrisināšanā 00:20:00 vidēja 7 p. Vingrinās lineāras nevienādības sistēmu risināšanu, sastāda sistēmas un atrisina daļveida nevienādības.
3. Intervālu metodes analītiskais paņēmiens 00:15:00 vidēja 10 p. Risina daļveida nevienādību, veidojot zīmju tabulu.
4. Intervālu metodes grafiskais paņēmiens 00:20:00 augsta 11 p. Risina daļveida nevienādību, izmantojot lineāras funkcijas un kvadrātfunkcijas grafikus.