ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļveida nevienādības dokumentos SKOLA 2030 programma.
2. Nevienādības jēdziens Stingras un nestingras nevienādības, nevienādības atrisinājums, definīcijas apgabals.
3. Nevienādības un skaitļu intervāli Nevienādības atrisinājums uz ass vai pierakstīts ar skaitļu intervālu.
4. Lineāras nevienādības 7. klases atkārtojums. Lineāras nevienādības jēdziens, ekvivalenti pārveidojumi.
5. Nevienādību sistēmas Piemēri, kā risina nevienādību sistēmas.
6. Kvadrātnevienādības Kvadrātnevienādības atrisināšanas soļi, parabolas skices atkarība no D. 9. klases atkārtojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādība ar vārdiem 1. izziņas līmenis zema 3 p. Jēdzieni: lielāks, vienāds, mazāks, vismaz, nepārsniedz, ne vairāk. 3 piemēri
2. Intervāla attēlojums uz skaitļu ass 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nevienādību atrisinājumi uz ass (visi veidi)
3. Lineāra nevienādība I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Abas puses dala ar pozitīvu vai negatīvu skaitli. Atbilžu izvēle
4. Lineāra nevienādība II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atrisina nevienādību ax - b > cx + d. Atbilde daļa
5. Lineāra nevienādība III 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbilde ir R vai tukša kopa.
6. Lineāra nevienādība IV 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrisina nevienādību -x/a<-c.
7. Lineāra nevienādība ar parametru 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Lineāra nevienādība ar parametru
8. Vienkārša nevienādību sistēma 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vienkāršas nevienādību sistēmas atrisinājuma noteikšana
9. Lineāru nevienādību sistēma I 1. izziņas līmenis zema 3 p. Vienkārši lineāri vienādojumi, zīmju maiņa.
10. Lineāru nevienādību sistēma II 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbilde tukša kopa. Problēmuzdevums 2015. gada eksāmenā.
11. Nevienādību sistēma IV 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Lineāra un kvadrātnevienādība.
12. Nevienādību sistēma ģeometrijā 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Teksta uzdevums par paralelograma perimetru. Sastāda un atrisina lineāru nevienādību sistēmu.
13. Izpratnes uzdevums par pozitīviem un negatīviem lielumiem visām mainīgā x vērtībām 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Norāda, kura no nevienādībām ir patiesa visām tām mainīgā vērtībām, ar kurām nevienādībai ir jēga.
14. Kvadrātnevienādība (b=0) 2. izziņas līmenis zema 1 p. Atrisina nepilno kvadrātnevienādību, nosaka lielāko/mazāko atrisinājumu.
15. Kvadrātnevienādība kā reizinājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. (x+a)(x+b) salīdzina ar nulli.
16. Kvadrātnevienādības shematiskais attēls I 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka kvadrātnevienādībai atbilstošo parabolas skici (zari uz augšu)
17. Kvadrātnevienādības shematiskais attēls II 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka parabolas skicei atbilstošo kvadrātnevienādību, a<0
18. Kvadrātnevienādība ar parametru 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Izmantojot zināšanas par D, nosaka parametru, lai kvadrātnevienādībai der jebkurš skaitlis.
19. Kvadrātnevienādības ar parametru atrisināšana 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Parametrs ir brīvais loceklis c.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nevienādība teksta uzdevumā Citi vidēja 4 p. Reižu mazāks, par lielāks, nevienādības sastādīšana, atrisināšana un secinājumu izdarīšana. Pircēja un pārdevēja izdevīgums.
2. Kvadrātnevienādība Citi zema 1 p. Koeficients b=0.
3. Kvadrātnevienādībai atbilstoša parabola Citi vidēja 1 p. Nosaka kvadrātnevienādībai atbilstošo parabolas skici (zari uz leju)
4. Parabolai atbilstoša kvadrātnevienādība Citi vidēja 1 p. Nosaka parabolas skicei atbilstošo kvadrātnevienādību, a>0
5. Lineāru nevienādību sistēma Citi zema 1 p. Atbilžu varianti

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāras nevienādības un to sistēmas 00:15:00 zema 8 p. Atkārtojums par lineāru vienādojumu risināšanu, atrisinājuma kopas attēlošanu uz skaitļu ass.
2. Kvadrātnevienādības 00:25:00 vidēja 10 p. Atkārto kvadrātnevienādību risināšanu, kvadrātnevienādību grafiskais attēls.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atkārtojums. Lineāras un kvadrātnevienādības 00:20:00 vidēja 14 p. Atrisina lineāras nevienādības, to sistēmas, kvadrātnevienādību un izmanto teksta uzdevumā.