ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
Ja divas izteiksmes savieno ar nevienādības zīmi, rodas nevienādība.
Viena no izteiksmēm (vai abas) var saturēt nezināmo lielumu, piemēram, x>5, kas nozīmē, ka nezināmais skaitlis \(x\) ir lielāks par skaitli \(5\). 
 
Nevienādībai parasti ir bezgala daudz atrisinājumu. Tās atrisinājumu var attēlot uz koordinātu ass un uzrakstīt kā skaitļu intervālu. 
Piemērs:
Nevienādību \(x > 5\) attēlo uz skaitļu ass un uzraksti kā skaitļu intervālu!
  
1. Tā kā pats skaitlis \(5\) nav nevienādības atrisinājums, tad uz ass atliek tukšu punktu.
2. Par skaitli \(5\) lielāki ir visi tie skaitļi, kas uz ass atrodas pa labi no skaitļa \(5:\)
 
7_9_2_14.svg
  
3. Pieraksta atbildi ar intervālu:
x(5;+)
Lasa: \(x\) pieder intervālam no \(5\) (neieskaitot) līdz plus bezgalībai. 
Zīme "" matemātikā apzīmē bezgalības jēdzienu.
Matemātikā ir pieņemts lietot \(-\infty\) un \(+\infty\).

Ievēro, kā bezgalības novietotas attiecībā pret skaitļu asi:
 
7_9_2_5.svg
 
Bezgalības zīme  intervālā vienmēr ir kopā ar 'apaļo' iekavu.
Pieraksts x(;+) nozīmē, ka \(x\) ir jebkurš reāls skaitlis: xR.
 
 
Pieņemtie apzīmējumi
 
Attēlojot nevienādības atrisinājumu uz skaitļu ass vai pierakstot to ar intervālu, jāievēro pieņemtie apzīmējumi.
                 
Nestingrās
nevienādības zīmes
 vai
 
 
galapunkts
ir ieskaitīts
\([\) vai \(]\)
kvadrātiekavas
Stingrās
nevienādības zīmes
zīmes \(<\) vai \(>\)
 
  
o
galapunkts 
nav ieskaitīts
\((\) vai \()\)
apaļas iekavas
 
Piemērs:
Attēlo nevienādības atrisinājumus uz skaitļu ass un atbildi pieraksti ar intervālu!
a) xa 
 7_9_2_2.svg
Atbilde: x[a;+)
 
b) xa
 7_9_2_3.svg
Atbilde: x(;a]
 
c) x>a
 7_9_2_1.svg
Atbilde: x(a;+)
 
d) x<a
7_9_2_4.svg
Atbilde: x;a