ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
Nevienādības var apvienot nevienādību sistēmās.
  
Lai atrisinātu nevienādību sistēmu, vispirms atrisina katra nevienādība.
Nevienādību sistēmas atrisinājums ir atsevišķo nevienādību atrisinājumu šķēlums (kopīgā daļa).
Piemērs:
1. Atrisini nevienādību sistēmu 102x1x<11
Risinājums
2x10|:21x<11x5x<111x5x<12|:(1)x5x>12
Vienkāršanevienādībusistēma11.svg
512
  
Atbilde: x(12;+)
Nevienādību sistēmu var risināt, vienlaicīgi pārveidojot abas nevienādības (kā 1. piemērā) vai arī atsevišķi atrisinot katru no nevienādībām.
Piemērs:
2. Atrisini nevienādību sistēmu x2+5<25x+6>7
Risinājums
Vispirms noteiksim kvadrātnevienādības x2+5<2 atrisinājumu.
x2+5<2x2<3
Šai nevienādībai nav atrisinājuma, jo skaitļa kvadrāts nevar būt mazāks par negatīvu skaitli.
 
Ja vienai no sistēmas nevienādībām nav atrisinājuma, tad arī sistēmai nav atrisinājuma. Otro nevienādību nav jārēķina.
 
Atbilde: Sistēmai atrisinājuma nav.