Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Algebriskās daļas definīcija Algebriskas izteiksmes, daļveida izteiksmes, algebriskās daļas
2. Algebriskās daļas pamatīpašība Algebriskās daļas pamatīpašība
3. Algebrisko daļu saīsināšana Algebrisko daļu saīsināšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebriskas daļas definīcija 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst algebriskas daļas
2. Algebriskas daļas saīsināšana (pakāpes) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saīsina algebrisku daļu (skaitītājā un saucējā monomi), pakāpe paliek skaitītājā
3. Algebriskas daļas saīsināšana (skaitļi un pakāpes) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saīsina algebrisku daļu (skaitītājā un saucējā monomi), pakāpe paliek saucējā
4. Algebriskas daļas saīsināšana ar skaitli un binomu I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Algebrisko daļu saīsina ar skaitli un binomu
5. Algebriskas daļas saīsināšana ar skaitli un binomu II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iznes pirms iekavām kopīgo reizinātāju - skaitli, saīsina daļu ar skaitli un binomu
6. Algebriskas daļas saīsināšana ar binomu I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iznes pirms iekavām kopīgo reizinātāju, saīsina binomus
7. Algebriskas daļas saīsināšana ar binomu II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pirms iekavām iznes kopīgo reizinātāju - mainīgo attiecīgā pakāpēi, saīsina binomus
8. Algebriskas daļas saīsināšana ar binomu III 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iznes pirms iekavām kopīgo reizinātāju - skaitli un mainīgo (no kvadrāta), saīsina binomus
9. Atkārtojums. Saīsinātās reizināšanas formulas 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Atpazīst saīsinātās reizināšanas formulas (bez skaitļiem)
10. Algebriskas daļas saīsināšana, izmantojot formulu I 2. izziņas līmenis zema 1 p. Saīsina daļu, lietojot kvadrātu starpības formulu (skaitlis nav izkāpināts)
11. Algebriskas daļas saīsināšana, izmantojot formulu II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saīsina daļu, lietojot kvadrātu starpības formulu (skaitlis ir izkāpināts)
12. Algebriskas daļas saīsināšana, lietojot saīsinātās reizināšanas formulas 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Saīsina algebrisku daļu, skaitītājā lietojot starpības kvadrāta formulu, saucējā - kvadrātu starpības formulu
13. Algebriskas daļas saīsināšana, lietojot starpības kvadrāta formulu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saīsina algebrisko daļu, skaitītājā lietojot starpības kvadrāta formulu, saucējā - kopīgo reizinātāju iznesot pirms iekavām
14. Algebriskas daļas saīsināšana, lietojot summas kvadrāta formulu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saīsina algebrisko daļu, saucējā lietojot summas kvadrāta formulu, skaitītājā iznesot pirms iekavām kopīgo reizinātāju - skaitli
15. Sadalīšana reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Polinomu sadala reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu
16. Algebriskas daļas pakāpeniska saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu I 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Saīsina algebrisko daļu, skaitītāju sadalot reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu, saucējā iznesot pirms iekavām kopīgo reizinātāju
17. Algebriskas daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu II 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Saīsina algebrisko daļu, skaitītāju sadalot reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu, saucējā iznesot pirms iekavām kopīgo reizinātāju
18. Algebriskas daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu III 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saīsina algebrisko daļu, saucēju sadalot reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu, skaitītājā iznesot pirms iekavām kopīgo reizinātāju
19. Algebriskas daļas saīsināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saīsina algebrisko daļu, lietojot grupēšanu un kvadrātu starpības formulu
20. Algebriskas daļas saīsināšana (skaitītājā pakāpe, kuras kāpinātājs satur mainīgo) 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Saīsina algebrisko daļu, kuras skaitītājā ir pakāpe ar mainīgo kāpinātājā
21. Algebrisko daļu saīsināšana (skaitītājs un saucējs ir pakāpes ar mainīgo kāpinātajā) 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Saīsina algebrisko daļu, kuras skaitītājā un saucējā ir pakāpes ar mainīgo kāpinātājā
22. Algebriskas daļas saīsināšana (ar mainīgo kāpinātājā) 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Saīsina algebrisku daļu, kurai skaitītājā un saucējā ir pakāpe ar mainīgo kāpinātājā
23. Algebriskas daļas paplašināšana I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Paplašina daļu līdz dotajam saucējam
24. Algebriskas daļas paplašināšana II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Paplašina daļu līdz dotajam saucējam
25. Algebriskas daļas paplašināšana III 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Paplašina daļu līdz dotajam saucējam (saucējs jāsadala reizinātājos)
26. Algebriskās daļas paplašināšana IV 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Paplašina daļu līdz dotajam saucējam (saucējā binoma kvadrāts)
27. Algebriskas daļas paplašināšana V 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Paplašina daļu līdz dotajam saucējam (saucējā kvadrātu starpība)
28. Algebrisku daļu saīsināšana, ja skaitītājā un saucējā ir pakāpes ar mainīgo arī kāpinātājā 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Saīsināt algebrisku daļu ar pakāpēm skaitītājā un saucējā un mainīgo kāpinātājos

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Algebriskas daļas paplašināšana 00:00:00 vidēja 5 p. Pārbauda zināšanas par algebrisko daļu paplašināšanu
2. Algebrisko daļu saīsināšana (bez formulām) 00:30:00 vidēja 9 p. Pārbauda zināšanas un prasmes algebrisko daļu saīsināšanā (bez formulām)
3. Algebrisko daļu saīsināšana, saucēju, skaitītāju sadalot reizinātājos (ar formulām) 00:00:00 vidēja 16 p. Pārbauda zināšanas un prasmes algebrisko daļu saīsināšanā (ar formulām)
4. Algebrisko daļu saīsināšana, skaitītāju, saucēju sadalot reizinātājos (ar grupēšanu un formulām) 00:00:00 vidēja 10 p. Pārbauda zināšanas un prasmes algebrisko daļu saīsināšanā (ar formulām un grupēšanu)