Matemātisku izteiksmi sauc par skaitlisku izteiksmi, ja tā satur tikai skaitļus, aritmētisko darbību zīmes un iekavas. 
 
Skaitliska izteiksme ir, piemēram, 136+12,4(23×11)
 
Ja skaitliskā izteiksmē kāda skaitļa vietā ir mainīgais, kas apzīmēts ar burtu, tad to sauc par algebrisku izteiksmi.
Algebriskas izteiksmes ir, piemēram,  24x;4m78;a26a+9;4m+7n;y+4y.

Ja algebriskā izteiksmē katra mainīgā vietā ievieto noteiktu skaitli, tad iegūst skaitlisku izteiksmi un var aprēķināt algebriskās izteiksmes skaitlisko vērtību.

Algebrisku izteiksmi, kurā ir saskaitīšana, atņemšana, reizināšana, dalīšana un kāpināšana naturālā pakāpē, sauc par racionālu algebrisku izteiksmi.
 
Racionālu algebrisku izteiksmi, kurā nav neviena dalītāja vai arī dalītājs ir skaitlis, sauc par veselu algebrisku izteiksmi.

Racionālu izteiksmi, kurā dalītājs satur mainīgo, sauc par daļveida algebrisku izteiksmi.

Daļveida racionālu izteiksmi, kurā skaitītājs un saucējs ir polinomi, sauc par algebrisku daļu.
Piemērs:
Veselas izteiksmes: 2x+9;7y2(y1);7xy0,01x;5x6x.
 

Daļveida izteiksmes: m+2m27m;2aba+6a;yy1+2y21.
 

Algebriskās daļas: mm+1;a3a+7;2+y2y4;x+2x25x+7.