ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"
Vispirms atkārto, kas ir trijstūra viduslīnija.
Nogriezni, kas savieno trijstūra divu malu viduspunktus, sauc par šī trijstūra viduslīniju.
 
Trijstūra viduslīnija ir paralēla tā malai, un tās garums ir vienāds ar pusi no šīs malas garuma.
YCUZD_110723_5332_5.svg
 
Trijstūra \(ABC\) viduslīnija ir \(EF. \)
EFAC,EF=AC2
 
Katrā trijstūrī var novilkt trīs viduslīnijas.
Nogriezni, kas savieno trapeces sānu malu viduspunktus, sauc par trapeces viduslīniju.
Trapeces viduslīnija ir paralēla tās pamatiem, un tās garums ir vienāds ar pusi no pamatu garumu summas.
YCUZD_110723_5332_7.svg
 
Trapeces \(ABCD\) viduslīnija ir \(EF.\)
 
EFBCEFADEF=BC+AD2
 
Trapecei ir tikai viena viduslīnija.
Piemērs:
Taisnleņķa trijstūra malu ir \(6\) \(cm\); \(8\) \(cm\) un \(10\) \(cm\).
Aprēķini tāda trijstūra perimetru, kura malas ir dotā taisnleņķa trijstūra viduslīnijas!
 
YCUZD_110723_5332_1.svg 
 
Pēc trijstūra viduslīnijas īpašības:
DE=12BC=126=3cmEF=12AC=128=4cmDF=12AB=1210=5cmPDEF=DE+EF+DF=3+4+5=12cm
 
Atbilde: Trijstūra \(DEF\) perimetrs ir \(12\) \(cm\).
Piemērs:
Trapeces viduslīnijas garums ir \(8\) \(cm\), bet viena trapeces pamata garums ir \(6\) \(cm\). 
Aprēķini trapeces otra pamata garumu!
 
YCUZD_110723_5332_2.svg 
 
Pēc trapeces viduslīnijas īpašības
EF=BC+AD2
 
Šajā sakarībā ievieto dotos lielumus un aprēķina trapeces otra pamata garumu 
6+AD2=86+AD=826+AD=16AD=166=10cm
 
Atbilde: Trapeces otra pamata garums ir \(10\) \(cm\).