ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Trijstūra un trapeces viduslīnija Atkārto par trijstūra viduslīniju un uzzina par trapeces viduslīniju.
2. Trapeces laukums Trapeces laukuma formula.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trapeces viduslīnijas aprēķināšana I 2. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina trapeces viduslīniju, ja doti pamati.
2. Trapeces viduslīnijas aprēķināšana II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina trapeces viduslīniju, ja zīmējumā doti trapeces pamati.
3. Trapeces pamati un viduslīnija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina trapeces pamatu, ja dots otrs pamats un viduslīnija.
4. Trapeces pamatu attiecība un viduslīnija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina pamatu, ja zināma pamata malu attiecība un viduslīnijas garums.
5. Vienādsānu trapeces perimetrs I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dota viduslīnija, no kuras aprēķina pamatu summu.
6. Vienādsānu trapeces perimetrs II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmanto viduslīnijas sakarību.
7. Trapeces veida režģa perimetrs 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Divas reizes lieto trapeces viduslīnijas īpašību.
8. Trapeces diagonāle un viduslīnija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina to nogriežņu garumu, kuros trapeces diagonāle sadala tās viduslīniju.
9. Trapeces viduslīnija un pamatu garumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Trapeces diagonāle sadala viduslīniju divos nogriežņos. Izmanto trijstūra viduslīnijas īp.
10. Trapeces laukuma aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Lieto laukuma formulu.
11. Taisnleņķa trapeces laukums I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Dots, ka īsākā sānu mala ir vienāda ar garāko pamatu.
12. Taisnleņķa trapeces laukums II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dots šaurais leņķis 45 grādi. Aprēķina garāko pamatu.
13. Vienādsānu trapeces augstums un laukums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pielieto Pitagora teorēmu.
14. Jumta augstums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lieto trapeces laukuma formulu situāciju uzdevumā.
15. Trapeces formas priekšmeta laukums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pats ievada savus izmērus.
16. Galda virsmas laukuma noteikšana 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Nosaka trapeces laukumu, ko iegūst no kvadrātveida koka plāksnes. Rēķina %.
17. Trapeces viduslīnija iracionāls skaitlis 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Nosaka trapeces viduslīnijas garumu, ja trapece dota uz rūtota laukuma.
18. Trapeces laukums no diagonāles garuma 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Trapeces diagonāles ir perpendikulāras. Izved trapeces formulu pēc divu trijstūru formulām.
19. Trapeces pamatu noteikšana no trijstūru perimetriem. 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Diagonāle sadala trapeci divos trijstūros un zināma trijstūru perimetru starpība un trapeces viduslīnijas garums. Vieglāk atrisināt, kad prot risināt sistēmas.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trapeces viduslīnija (2024) Citi zema 1 p. Aprēķina trapeces viduslīniju, ja zināmi trapeces pamati.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trapeces viduslīnija Citi zema 1 p. Aprēķina trapeces viduslīniju, ja doti pamati.
2. Trapeces pamata noteikšana, ja dota viduslīnija Citi vidēja 1 p. Aprēķina trapeces pamatu, ja dots otrs pamats un viduslīnija.
3. Taisnleņķa trapeces laukuma aprēķināšana Citi zema 1 p. Aprēķina taisnleņķa trapeces laukumu.
4. Vienādsānu trapeces viduslīnija un perimetrs Citi vidēja 2 p. Aprēķina vienādsānu trapeces perimetru, ja dota viduslīnija un sānu mala.
5. Vienādsānu trapeces augstuma un laukuma aprēķināšana Citi vidēja 2 p. Aprēķina vienādsānu trapeces augstumu un laukumu.
6. Vienādsānu trapeces diagonāle no laukuma Citi augsta 4 p. Trapeces laukuma formulas izvedums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trapeces viduslīnijas noteikšana 00:30:00 vidēja 8 p. Pielieto zināšanas un prasmes par trapeces viduslīnijas aprēķināšanu.
2. Trapeces laukuma aprēķināšana 00:35:00 vidēja 13 p. Pielieto zināšanas un prasmes aprēķināt trapeces laukumu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trapeces viduslīnijas īpašības izmantošana 00:25:00 vidēja 6 p. Pielieto prasmes lietot trapeces viduslīnijas īpašību citu elementu aprēķināšanai.
2. Trapeces laukuma formulas izmantošana 00:30:00 vidēja 8 p. Pielieto prasmes lietot trapeces laukuma formulu citu elementu aprēķināšanai.