STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kvadrātfunkcija un tās grafika konstruēšana Kvadrātfunkcijas konstruēšana.
2. Kvadrātfunkcijas y=ax² īpašības Kvadrātfunkcijas y=ax^2 īpašības.
3. Parabolas virsotne Parabolas virsotnes koordinātas (divi paņēmieni).
4. Kvadrātfunkcijas attēlošanas veidi Kvadrātfunkcijas attēlošanas veidi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Parabolas zaru vērsums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka parabolas zaru vērsumu.
2. Parabolas virsotne I 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmantojot krustpunktus ar Ox asi aprēķina virsotnes x koordinātu.
3. Parabolas virsotne II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmantojot funkcijas nulles aprēķina virsotnes x koordinātu.
4. Kvadrātfunkcijas grafika virsotnes koordinātas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka kvadrātfunkcijas grafika virsotnes koordinātas analītiski.
5. Kvadrātfunkcijas nulles 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pēc grafika nosaka kvadrātfunkcijas nulles.
6. Kvadrātfunkcijas krustpunkti ar x vai y asi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc grafika nosaka kvadrātfunkcijas grafika krustpunktu ar x un y asi.
7. Funkcijas grafika izmaiņas (koeficients a) 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka kā koeficients a ietekmē funkcijas grafika izmaiņas.
8. Funkcijas grafika izmaiņas (koeficients a un c) 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka kā koeficients a un c ietekmē funkcijas grafika izmaiņas.
9. Ko var nolasīt no vienādojuma? 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nolasa no funkcijas vienādojuma informāciju.
10. Kvadrātfunkcijas vienādojuma forma y=(x+m)²+n 3. izziņas līmenis augsta 1 p. No grafika pieraksta kvadrātfunkcijas vienādojumu (virsotnes koordinātas).
11. Kvadrātfunkcijas vienādojuma forma y=(x-x₁)(x-x₂) 3. izziņas līmenis augsta 1 p. No grafika pieraksta kvadrātfunkcijas vienādojumu (funkcijas nulles).
12. Kvadrātfunkcijas definīcijas un vērtību apgabals 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. No grafika nosaka kvadrātfunkcijas definīcijas un vērtību apgabalu.
13. Kvadrātfunkcijas lielākā un mazākā vērtība (ar grafiku) 2. izziņas līmenis zema 2 p. Pēc grafika nosaka kvadrātfunkcijas lielāko vai mazāko vērtību.
14. Kvadrātfunkcijas lielākā un mazākā vērtība (bez grafika) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka kvadrātfunkcijas lielāko vai mazāko vērtību analītiski.
15. Kvadrātfunkcijas pozitīvas vai negatīvas vērtības 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc grafika nosaka kvadrātfunkcijas vienādzīmju intervālus.
16. Kvadrātfunkcijas grafika konstruēšana un pētīšana 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Konstruē kvadrātfunkcijas grafiku un pēta īpašības.
17. Kvadrātfunkcija kā matemātiskais modelis 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Izmantojot kvadrātfunkciju, nosaka taisnstūra maksimālo laukumu.
18. Ģeometriska satura uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Izmantojot kvadrātfunkciju, nosaka maksimālo trijstūra laukumu.
19. Reālo procesu raksturojums 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Izmantojot kvadrātfunkciju, nosaka maksimālo augstumu un laiku.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātfunkcijas monotonitāte, augšana un dilšana (2006) Citi vidēja 1 p. Pēc grafika nosaka funkcijas augšanas vai dilšanas intervālus (2006).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reālo procesu raksturojums II Citi augsta 1 p. Izmantojot kvadrātfunkciju, nosaka maksimālo augstumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātfunkcijas dažādi pieraksta veidi 00:12:00 vidēja 4 p. Vingrinas dažādi pierakstīt kvadrātfunkcijas vienādojumu.
2. Kvadrātfunkcijas grafika petīšana 00:18:00 vidēja 9 p. Analizē un pēta kvadrātfunkcijas grafiku.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātfunkcijas analīze un praktiskais pielietojums 00:15:00 vidēja 16 p. Analīzē kvadrātfunkciju un risina teksta uzdevumu.