Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kvadrātfunkcija un tās grafika konstruēšana Kvadrātfunkcijas konstruēšana.
2. Kvadrātfunkcijas y=ax² īpašības Kvadrātfunkcijas y=ax^2 īpašības.
3. Parabolas virsotne Parabolas virsotnes koordinātas (divi paņēmieni).
4. Kvadrātfunkcijas attēlošanas veidi Kvadrātfunkcijas attēlošanas veidi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Parabolas zaru vērsums 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka parabolas zaru vērsumu.
2. Parabolas virsotne I 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmantojot krustpunktus ar Ox asi aprēķina virsotnes x koordinātu.
3. Parabolas virsotne II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izmantojot funkcijas nulles aprēķina virsotnes x koordinātu.
4. Kvadrātfunkcijas grafika virsotnes koordinātas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka kvadrātfunkcijas grafika virsotnes koordinātas analītiski.
5. Kvadrātfunkcijas nulles 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pēc grafika nosaka kvadrātfunkcijas nulles.
6. Kvadrātfunkcijas krustpunkti ar x vai y asi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pēc grafika nosaka kvadrātfunkcijas grafika krustpunktu ar x un y asi.
7. Funkcijas grafika izmaiņas (koeficients a) 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka kā koeficients a ietekmē funkcijas grafika izmaiņas.
8. Funkcijas grafika izmaiņas (koeficients a un c) 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka kā koeficients a un c ietekmē funkcijas grafika izmaiņas.
9. Ko var nolasīt no vienādojuma? 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Nolasa no funkcijas vienādojuma informāciju.
10. Kvadrātfunkcijas vienādojuma forma y=(x+m)²+n 3. izziņas līmenis augsta 1p. No grafika pieraksta kvadrātfunkcijas vienādojumu (virsotnes koordinātas).
11. Kvadrātfunkcijas vienādojuma forma y=(x-x₁)(x-x₂) 3. izziņas līmenis augsta 1p. No grafika pieraksta kvadrātfunkcijas vienādojumu (funkcijas nulles).
12. Kvadrātfunkcijas definīcijas un vērtību apgabals 2. izziņas līmenis vidēja 2p. No grafika nosaka kvadrātfunkcijas definīcijas un vērtību apgabalu.
13. Kvadrātfunkcijas lielākā un mazākā vērtība (ar grafiku) 2. izziņas līmenis zema 2p. Pēc grafika nosaka kvadrātfunkcijas lielāko vai mazāko vērtību.
14. Kvadrātfunkcijas lielākā un mazākā vērtība (bez grafika) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka kvadrātfunkcijas lielāko vai mazāko vērtību analītiski.
15. Kvadrātfunkcijas pozitīvas vai negatīvas vērtības 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pēc grafika nosaka kvadrātfunkcijas vienādzīmju intervālus.
16. Kvadrātfunkcijas grafika konstruēšana un pētīšana 3. izziņas līmenis augsta 4p. Konstruē kvadrātfunkcijas grafiku un pēta īpašības.
17. Kvadrātfunkcija kā matemātiskais modelis 3. izziņas līmenis augsta 3p. Izmantojot kvadrātfunkciju, nosaka taisnstūra maksimālo laukumu.
18. Ģeometriska satura uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 3p. Izmantojot kvadrātfunkciju, nosaka maksimālo trijstūra laukumu.
19. Reālo procesu raksturojums 3. izziņas līmenis augsta 2p. Izmantojot kvadrātfunkciju, nosaka maksimālo augstumu un laiku.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātfunkcijas monotonitāte, augšana un dilšana (2006) Citi vidēja 1p. Pēc grafika nosaka funkcijas augšanas vai dilšanas intervālus (2006).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reālo procesu raksturojums II Citi augsta 1p. Izmantojot kvadrātfunkciju, nosaka maksimālo augstumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātfunkcijas dažādi pieraksta veidi 00:12:00 vidēja 4p. Vingrinas dažādi pierakstīt kvadrātfunkcijas vienādojumu.
2. Kvadrātfunkcijas grafika petīšana 00:18:00 vidēja 9p. Analizē un pēta kvadrātfunkcijas grafiku.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātfunkcijas analīze un praktiskais pielietojums 00:15:00 vidēja 16p. Analīzē kvadrātfunkciju un risina teksta uzdevumu.